Tidligere professor på Kunstakademiet anklages for sexovergreb

Tre tidligere studerende fortæller til Politiken om magtmisbrug og seksuelle krænkelser på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunstakademiets konstituerede rektor er oprørt over historierne.

Kunsthal Charlottenborg er en udstillingsbygning og hjemsted for flere kunstinstitutioner, bl.a. Det Kongelige Danske Kunstakademi og Danmarks Kunstbibliotek. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Seksuelle krænkelser, magtmisbrug eller krænkende adfærd.

Det har tre tidligere studerende ved Det Kgl. Danske Kunstakademi angiveligt enten selv oplevet eller været vidner til.

Af et debatindlæg lørdag i Politiken, som de tre studerende - Lea Guldditte Hestelund, David Hilmer Rex og Anne Mette Schultz - har skrevet sammen med tidligere lektor ved kunstakademiet Pia Rönicke, fremgår det, at de fire siden det tidlige forår 2018 har »udført et undersøgende arbejde omkring magtmisbrug og seksuelle krænkelser,« begået af en daværende professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

»Udover vores egne oplevelser har vi opsøgt i alt 10 tidligere og nuværende studerende og haft samtaler med dem om deres oplevelser med den pågældende,« hedder det i indlægget, der blandt andet kritiserer daværende rektor Sanne Kofod Olsen for tilbage i 2015 at have undladt at handle efter en konkret tilbagerapportering om seksuelle overgreb fra professorens side. Af Politikens reportage om sagen fremgår det videre, at professoren senere blev fritstillet og fik seks måneders løn og et ekstra beløb på godt en halv million kroner.

Til Politiken siger Sanne Kofod Olsen, at hun ikke reagerede i 2015, fordi oplysningerne ikke kom fra første hånd, og fordi hændelsen relaterede sig til en afdeling, der var meget populær. Om professorens fratrædelse siger hun: »Jeg ønsker på ingen måde at blåstemple sexchikane eller anden uansvarlig adfærd. Men der er jo et regelsæt, som er svært at komme uden om - arbejdsretligt og i forhold til samtaler med ansatte - uanset hvad man selv har lyst til at gøre«. Derudover ønsker hun ikke at kommentere professorens fratrædelse - heller ikke over for Berlingske.

En lettelse

Henriette Heise, der er konstitueret rektor ved kunstakademiet, siger i et skriftligt svar til Berlingske, at hun er »oprørt over« det, de studerende fortæller:

»Dernæst vil jeg sige, at det er en lettelse, at alle de rygter og historier, der har floreret på det seneste, endelig kommer frem, så vi kan tale om det.«

På spørgsmålet om, hvorvidt hun vil igangsætte en undersøgelse af, hvad der i sin tid er foregået, siger Henriette Heise, at det er svært for hende at svare på lige nu, men at hun »er villig til at gøre alt, der kan bidrage til at sikre et godt studiemiljø på skolen«.

Henriette Heise siger videre, at kunstakademiet nu er gang med at formulere en studiemiljø-undersøgelse, der uddyber spørgsmålene til »det psykiske studiemiljø«.

»Sidste år fik vi et positivt resultat af studiemiljøundersøgelsen, men i år vil vi skærpe spørgsmålene, så vi er sikre på at opfange tegn på mistrivsel.«

Afslutningsvis nævner Henriette Heise, at Sanne Kofod Olsen, der for nylig tiltrådte som dekan for det kunstneriske fakultet på Göteborgs Universitet, forlod kunstakademiet midt i en reform af den gamle model, hvor én underviser havde ansvar for op til 30 studerende fra fjerde til sjette studieår. Ifølge forfatterne bag debatindlægget i Politiken gjorde modellen det muligt for en professor »at agere manipulerende og hierarkiserende både pædagogisk og socialt.«

»Efter min mening er der meget, der kan gøres for at skabe et bedre akademi, og det synes jeg også, vi er i gang med,« siger Henriette Heise og tilføjer:

»Men det kræver en grundig snak om, hvad der er godt, og hvad der er skidt ved professorskolemodellen, og jeg glæder mig til, at vi kan diskutere alt dette med vores nye rektor, Kirsten Langkilde.«