Kunsthaldirektør afkræver svar fra kulturminister efter interview: »Vi kan ikke lade stå til længere«

Danskerne kan ikke være tjente med et kulturliv, hvor der ikke er plads til kvinder. Det mener Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg, i et svar på et interview med Joy Mogensen, der afviser at indføre statslige tiltag for at fremme ligestillingen. Det er prisværdigt, at ministeren nu melder sig på banen. Men hun overser noget, mener direktøren.

»Vi bliver nødt til at tale om, hvad konsekvenserne er, hvis ikke man arbejder grundigt med ligestilling. Jeg må desværre sige, at jeg også troede, at ændringerne ville komme af frivillighedens vej. Nu er der gået 15 år, og der er sket så umådeligt lidt. Vi kan ikke lade stå til længere,« siger Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Ét emne har optaget store dele af kulturlivet i det seneste halve år. Kønskvoter. Prominente personer fra de kreative brancher efterspørger dem, fordi det fortsat er mænd, der dominerer i flere af statistikkerne – også selv om der i stor stil er kvinder blandt ansøgerne til de kunstneriske uddannelser.

Senest har kulturminister Joy Mogensen (A) blandet sig i debatten. Hun har imidlertid ikke samme holdning til kvoter som den del af kulturlivet, der højrøstet har efterlyst dem. I et større interview med Berlingske afviser kulturministeren at indføre »bureaukratisk, mærkelige og firkantede løsninger.« Kønskvoter falder ind under denne kategori, fordi kulturministeren ikke mener, at der findes en løsning, der virker for alle. I stedet opfordrer hun aktørerne til selv at tage initiativer, og i disse tilfælde vil kulturministeren med glæde give dispensationer til initiativer, der kan bibringe positive forandringer. Samtidig vil hun bringe kvindelige forbilleder frem i lyset. Det kommer til at blive iværksat op til Kvindernes Internationale Kampdag.

Michael Thouber

»Jeg må desværre sige, at jeg også troede, at ændringerne ville komme af frivillighedens vej. Nu er der gået 15 år, og der er sket så umådeligt lidt. Vi kan ikke lade stå til længere.«


Udmeldingerne fra Joy Mogensen har fået Michael Thouber til tasterne. Han er direktør for Kunsthal Charlottenborg og har siden efteråret været kendt som bannerfører for forslaget om at indføre kvoter i kunstbranchen. Han glæder sig over, at kulturministeren nu melder sig på banen i diskussionen om ligestilling i kulturverdenen, men han savner alligevel noget fra den socialdemokratiske kulturminister.

»Der er mange gode tanker, men jeg efterlyser handling. Altså konkrete forslag til, hvordan vi kan komme denne problematisk til livs. Jeg forstår godt, hvis ikke hun helt alene har de svar, der skal til, men i kulturlivet bliver vi nødt til at finde svarene sammen. Der er intet, der tyder på, at det løser sig af sig selv. Vi kan ikke vente på ligestilling i fem til ti år mere,« siger Michael Thouber.

Han  mener også, at det er positive takter fra ministerens side, når hun vil fremhæve de kvindelige forbilleder.

»Men jeg vil gerne høre hende, hvordan hun forestiller sig, at det skal gøres. Er det en opgave, hun vil give til museerne og universiteterne? Vi står klar i kunstmiljøet til at give råd med. Jeg synes, det er rart, at hun oplever, at der skal gøres noget. Jeg tror på, at vi er mange i kulturlivet, der kan bidrage med gode råd.«

Michael Thouber

»Jeg var selv en af dem, der troede, at det nok skal rette sig op af sig selv. Der var kommet flere kvinder ind på akademierne og i kunstlivet i det hele taget, men jeg blev chokeret over at se tallene fra sidste år.«


Løser ikke sig selv

Michael Thouber har ellers længe været mod de meget kategoriske kønskvoter. Da der i begyndelse af dette årtusinde blev fremlagt en stor undersøgelse, der konkluderede, at kun 6,5 pct. af museernes indkøb fra 1989 til 1998 var skabt af kvinder, var kvoter ikke det redskab, han greb ud efter.

»Jeg var selv en af dem, der troede, at det nok skulle rette sig op af sig selv. Der var kommet flere kvinder ind på akademierne og i kunstlivet i det hele taget, men jeg blev chokeret over at se tallene fra sidste år,« siger Thouber.

»Hele Folketinget har pålagt aktørerne at arbejde med ligestilling i kraft af ligestillingsloven. Grunden til, at jeg tøver med kvoter, er, at det er meget forskelligt, hvordan det giver mening. I nogle tilfælde vil det give mere mening med mangfoldighedsudvalg, hvor man vil arbejde med både etnicitet og køn. I sådan nogle tilfælde har man arbejdet med det i lang tid, og så kan sådan et statsligt initiativ virke firkantet,« siger Joy Mogensen, kulturminister (A), i et større interview med Berlingske. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Tallene, han refererer til, er fra en undersøgelse foretaget af organisationen In Other Words og Artnet News. Undersøgelsen konkluderer, at kun to pct. af den kunst, der sælges på auktioner, er skabt af kvinder. Samme undersøgelse konkluderer, at 11 pct. af museernes kunstindkøb over de seneste ti år er skabt af kvinder, og den afventende tilgang til problematikken er ikke den rigtige, mener Michael Thouber. Derfor foreslog han kønskvoter, der skal dele kunstverdenen ligeligt mellem mænd og kvinder. Nu vil han have også have kulturministeren til at handle. Også selv om hun ikke bakker op om kvoter.

»Vi kan ikke tale os ud af det. Vi skal bane vejen for, at unge kunstnere kan leve af deres fag. Det er dybt problematisk, hvis kvindelige kunstnere ikke kan leve af deres fag. Det er urimeligt og fattigt.« siger Michael Thouber og fortsætter:

»Jeg håber, at ministeren vil lægge klare linjer for, hvad hun vil gøre ved problemstillingen, og hvordan hun vil sætte konkrete initiativer i værk for at rette op på uligheden. Jeg kan godt mærke, at kvoter ikke vinder opbakning. Jeg er ikke nødvendigvis stor tilhænger af kvoter, men jeg har bare ikke kunnet komme på andre initiativer, der kan have samme effekt på den korte bane. Jeg vil gerne vide, hvad ministeren så forestiller sig, at der skal til for at vende udviklingen.«

Der skal være konsekvenser

I interviewet med Joy Mogensen, som Berlingske bragte forleden, argumenterede hun for, at museerne allerede nu skal leve op til kravene i ligestillingslovene. Men i forhold til den er der en udfordring, mener Michael Thouber.

»Problemet er, at vi kan henholde os til den kunstneriske kvalitet, når det skal forklares, hvorfor museerne har mere kunst af mandlige end kvindelige kunstnere. Men jeg har ikke noget belæg for at sige, at mandlige kunstneres værker er af bedre kvalitet. Der er ikke sket noget, og derfor må vi gribe ind. For vi har at gøre med nogle strukturer og traditioner, vi ikke kan forklare. Det må vi have noget hjælp til,« siger han.

Og han har – i lighed med andre aktører fra kunstbranchen – løsningen på det.

»Det er et velkendt forslag, at ligestilling kan skrives ind i resultatkontrakterne. Jeg kan sagtens se for mig, at man lagde aftaler ind i vores kontrakt med Kulturministeriet, der forpligter os til at sætte fokus på ligestilling. Der kan være grunde til, at man ikke kan overholde det, og derfor kan der laves individuelle aftaler. Men jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor der ikke er lige mange mænd og kvinder, der udstiller,« siger han.

»Hvis ikke man overholder de aftaler, der er skrevet ind, skal man have en rigtig god forklaring, hvis ikke man skal sanktioneres. Jeg går ikke ind for ridige løsninger, men det undrer mig, at vi stadig er i en situation, hvor kvinder stadig halter efter. Vi bliver nødt til at tale om, hvad konsekvenserne er, hvis ikke man arbejder grundigt med ligestilling. Jeg må desværre sige, at jeg også troede, at ændringerne ville komme af frivillighedens vej. Nu er der gået 15 år, og der er sket så umådeligt lidt. Vi kan ikke lade stå til længere.«