Kronprinsesse Mary – meget mere end mode

Kronprinsessen gør i høj grad en forskel. Hvad enten det handler om Mary Fonden, det humanitære område eller bæredygtighed i den globale mode- og tøjindustri.

Kronprinsesse Mary har kæmpet for kvinders rettigheder i en verden, hvor kvinder i stort antal fortsat bliver undertrykt og behandlet som andenrangsborgere. Her er hun under et besøg i Nairobi i Kenya.    Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Når kronprinsesse Mary rejser til årsmøde i World Economic Forum for at deltage i et fremstød, der skal gøre den globale mode- og tøjindustri mindre forurenende og mere bæredygtig, sker det som led i en stadig større mission.

Helt fra sin første tid som hustru til kronprins Frederik og som nyt medlem af den kongelige familie, var hun bevidst om, at hun havde fået en position, som var privilegeret, men som også gav en pligt til udrette noget særligt.

I dag kan man konstatere, at hun er nået langt, når det handler om at leve op til det ansvar.

Måske var starten en smule tøvende. De fleste har formentlig glemt det, men i den første tid blev hun kaldt »modeprinsessen« i ugepressen. Det kom af, at hun gerne ville være med til at promovere dygtige designere – og det vil hun fortsat gerne – men billedet satte sig fast og skyggede for det arbejde, som hun kastede sig over, da hun først havde fået fodfæste i Danmark.

Hun gør en forskel

Skal man gøre regnebrættet op i dag, gør Kronprinsessen i høj grad en forskel.

  • Mary Fonden har eksisteret i mere end ti år, og den er vokset, så den har fået styrke til at indgå i en lang række vigtige projekter. Helt tilbage fra etableringen af fonden var den enkle grundtanke, at alle mennesker har ret til at høre til. Og siden har Mary Fonden bl.a. medvirket til at bekæmpe social isolation, nedbringe mobning i skolerne og hjælpe kvinder, der er udsat for vold i hjemmet.

I dag er det interessant at se, hvor fremsynet kronprinsesse Mary egentlig var, da hun ønskede at gøre mere for ensomme mennesker. I realiteten øjnede hun en ny trend, som desværre er ved at vokse sig alt stor i det moderne samfund: På det netop overståede topmøde i World Economic Forum i Davos handlede en session om, at ensomhed ligefrem er ved at blive en epidemi, som ikke alene gør millioner af mennesker ulykkelige og isolerede, men som også er med til at gøre mange mennesker mindre modstandsdygtige og mere syge.

  • I løbet af årene har kronprinsesse Mary også leveret en stor indsats på det humanitære område.

Ser man på hendes protektioner, er det blevet tydeligt, at hun bruger mange af sine kræfter her. Jo, hun står også i spidsen for Forskningens Døgn, og i kulturens verden er hun bl.a. protektor for DR Pigekoret og Det Danske Kulturinstitut. Men flere af hendes vigtigste protektioner findes inden for det humanitære felt, og hun er bl.a. protektor for Dansk Flygtningehjælp, FNs Befolkningsfond, Maternity Foundation og WHO, Europa.

Derudover har hun et stort fokus på social- og sundhedsområdet, hvor den samlede liste over protektioner er længere, end den kan opgøres her. Men hun er bl.a. protektor for Børnehjælpsdagen, Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter, Mødrehjælpen, Landsforeningen SIND, LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre samt Psykiatri Fonden.

  • Ud over det har hun kæmpet for kvinders rettigheder i en verden, hvor kvinder i stort antal fortsat bliver undertrykt og behandlet som andenrangsborgere. På konferencer rundt om i verden har hun talt for at give kvinder flere rettigheder, og hun har skabt opmærksomhed om de unge piger, som tvinges ind i ægteskaber, hvor de udsættes for vold og seksuelle overgreb. Også herhjemme er hun gået ind i debatten om kvinders forhold. Hun har gjort opmærksom på, at nogle kvinder stadig udsættes for vold i hjemmet, og hun har sat skarpt lys  på, at alt for få kvinder finder vej til topposterne i dansk erhvervsliv.
  • Senest er bæredygtighed blevet et omdrejningspunkt for hendes arbejde. Som man kan læse i dagens Berlingske, er det blevet til en af hendes mærkesager at være med til at føre den globale mode- og tøjindustri ind på et bæredygtigt spor. Lykkes det, vil det have en enorm positiv effekt, for på  verdensplan sætter industrien et kulsort aftryk på kloden.

FNs verdensmål

I de senere år har hun også været forkæmper for FNs 17 verdensmål, som i høj grad handler om at skabe en mere bæredygtig verden.

Gør man det samlede regnskab op, er det åbenbart, at hun har ydet en enorm arbejdsindsats. Det har aftvunget respekt hos dem, der har fulgt hende, og det er givetvis også en del af baggrunden for den veneration, som danskerne nærer for hende.

Kronprinsesse Mary holder i november sidste år tale til åbningen af en udstilling, der giver et indblik i helt unge pigers liv som mødre i udviklingslande. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger.

I årenes løb er hun blevet stadig dygtigere til at veksle mellem det nære og det formelle. Hun kan holde taler for et kæmpe internationalt publikum, interagere med erhvervslederne i Davos og være i dialog med verdens beslutningstagere – regeringsledere, generalsekretærer og direktører i internationale organisationer, som hun møder i OECD, FN og EU .

Men samtidig kan hun også vise nærvær og nå ind til det ensomme menneske, som har haft mod til at møde op til et fællesspisningsarrangement på Nørrebro.

Også på andre områder er tingene lykkedes.

Kronprinsessen har fundet hjem

Tidligere var der en tendens til, at hendes indsats kom til at overstråle kronprins Frederiks, og der var i en periode en vis ængstelse for, at balancen var ved at tippe. Men i dag er kronprins Frederik trådt frem på scenen med autoritet – og især glæde.

Det beviste han ved fejringen af sin 50 års fødselsdag sidste forår under »Royal Run«, som nu vil blive gentaget. Og han er i dag også til stede til et hav af arrangementer rundt om i landet, ligesom han i stigende grad står i spidsen for delegationer ude i den store verden.

Næsten symbolsk for den udvikling vil han følge sin mor, dronning Margrethe, når de i marts måned rejser sammen til statsbesøg i Argentina.

Pointen er, at Kronprinsparret mere end nogensinde er blevet et team. I balance.

Endelig er det tydeligt for enhver, at kronprinsesse Mary har fundet hjem i mere end en forstand. Tidligere fyldte perfektionismen og kontrollen for meget. I dag tør hun være mere åben og fri, når hun er ude, fordi hun føler sig sikker.

Kronprinsesse Mary holder tale til Kronprinsen i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger.

I sin tale til kronprins Frederik ved 50 års fødselsdagen fortalte hun, hvordan han havde hjulpet:

»Du har om nogen støttet mig i at finde fodfæste og finde vej i den verden, som var din og nu er vores. Du elsker dit land, og den kærlighed har du for længst smittet mig med. Så meget, at jeg bliver dybt rørt, når jeg synger med på »I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme«. Velvidende, at nok føler jeg mig hjemme, men jeg er ikke født her. Min egen forklaring er, at vores rødder gror gennem hele livet. Vi finder hjem på ny,« sagde Kronprinsessen.

En smukkere forklaring på at finde hjem er svær at finde.