Ugens aktie: SKF giver kuglelejerne en overhaling

Den svenske kuglelejeproducent SKF investerer nu massivt i den fjerde industrielle revolution. Fokus er lagt på lavere omkostninger, fleksibilitet og hurtighed. Aktien er en interessant placeringsmulighed.

SKFs hovedprodukt er kuglelejer i talrige udformninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: GUILLAUME SOUVANT

Kuglelejeproducenten SKFs ambition er at være global anfører i branchen. Disse nøglekomponenter benyttes i alle roterende maskindele, og kravene til kvalitet er høje. Volumen varierer voldsomt fra enkelte styk til salg i millionvis, hvor bilindustrien udgør det store marked.

Målt på omsætning er bilernes andel på 29 pct., men i antal leverede styk er tallet formentlig oppe på 40 pct., idet priserne er markant lavere for disse kontinuerte leverancer.

Afsætningen hos SKF er spredt ud over så mange former for anvendelse, at informationerne kan bruges som et barometer for den økonomiske udvikling inden for fabrikation af mekanisk grej af alle typer. Der har været fuld fart frem med en vækst på 7,9 pct. i 1.-3. kvartal, men i 3. kvartal er produktionen af biler i Europa stagneret.

Til gengæld er der øget vækst i USA. Latinamerika har et svagt år, og Afrika/Mellemøsten er netop nu ramt af direkte nedgang. Strukturen i SKF bærer præg af udgangspunktet med stor vægt i Europa, men er også pænt med i Asien og får dermed del i disse landes kraftige vækst, der overgår alt og alle.

Selskab Kurs Ændr. %

Samarbejde om nye VW-elbiler

Tankegangen hos SKF-ledelsen ligner metoden hos en anden førende underleverandør, nemlig den danske ingrediensvirksomhed Chr. Hansen – selv om det er helt andre produkter. SKF ønsker at indgå i et tæt samarbejde med sine kunder om udvikling af nye løsninger, så man kan vinde ordren med udsigt til salg flere år frem.

Et eksempel herpå er en aftale med VW vedrørende de kommende modeller af elbiler. Livscyklussen for industriprodukter er imidlertid bevidst blevet forkortet af udbyderne, for at de kan få et flow af nyheder og dynamik omkring deres produkt. Denne struktur ses overalt. For SKF indebærer det desværre udsigt til hyppigere skift, da komponenterne ofte skal modificeres til den næste model af færdigvaren.

Fremover kan SKF få gavn af implementeringen af en bred udrulning af nye metoder i den såkaldte fjerde industrielle revolution. Her indarbejdes digitale IT-løsninger, robotter og 3D-printing med videre, og lean er et kernebegreb. Skift til en ny produktserie vil foregå meget hurtigere end i dag, og dermed opnår man større fleksibilitet og effektivitet.

SKF anfører således, at idealet er, at sensorer placeret i store kuglelejer vil kunne overføre data til SKF før en udskiftning, hvorved man bliver i stand til at levere et nyt produkt »just in time« uden at skulle have et stort lager. Netop her har man fortsat en meget stor kapitalbinding i form af reservedele fra det enorme sortiment. Der er allerede gennemført en række almindelige omlægninger for at reducere lagrene og billiggøre logistikken, uden at kunderne vil opleve problemer med hurtig levering.

Virkefeltet snævres ind

Fornyelsen kræver øgede investeringer, og i 2017 gik hele 47 pct. af dette beløb til omkostningsreducerende tiltag, mens 31 pct. blev anvendt på kapacitet til nye produkter og udvidelser. Resten bestod af reinvesteringer. Der er altså tale om en dybtgående forandring, og den decentrale struktur med 103 fabrikker gør det muligt at forbedre setuppet.

Selv om man er kundeorienteret i produktudviklingen, satses der også kraftigt på forbedring af de interne kompetencer i at fremstille kuglelejer på en effektiv måde med høj og ensartet kvalitet. SKF forarbejder 600.000 ton metal om året i en energikrævende fremstilling. Helt nye, integrerede metoder kan derfor vise sig mulige at indføre om nogle år.

Parallelt til fornyelsen og det tætte samarbejde med kunderne om produktløsninger sker der også en indsnævring af virkefeltet. Alle kræfter kastes ind i en styrkelse af hovedproduktet og servicering af kunderne, og derfor er der frasolgt perifere aktiviteter. En salgsaftale er således under godkendelse vedrørende »linear and actuation technology«, og det vil indbringe 2,75 mia. svenske kroner. SKF har derimod svært ved at foretage opkøb i en moden og stabil branche.

Kold skulder fra investorer

Vi har svært ved at skjule vores begejstring for selskabet og aktien. På børsmarkedet viser investorerne en helt anden, kold attitude. Udviklingen har nemlig skuffet. Det er først i 2017 og 2018, at rentabiliteten er kommet op på et højt niveau med 20 pct. i forrentning af egenkapitalen, og væksten er taget til. Desværre er der nu opstået frygt for en ny opbremsning. Udbyttet er heller ikke blevet forhøjet i de seneste seks år.

Forbedringer af den indre styrke og lavere overhead-udgifter ser dog ud til at give robusthed. Med fornyelsesplanen er der udsigt til højere afkast i de kommende år, men de store investeringer vil begrænse muligheden for at forhøje udbyttebetalingen. Det må opfattes som en forsinkelse. P/E ligger på kun ti. I øjeblikket påvirkes SKF af en generel negativ stemning omkring bilfabrikkerne og deres underleverandører (f.eks. Continental og Schaeffler).

Aktien til 146 svenske kr. er en god købsmulighed. Spørgsmålet er timing – altså om børskursen kan blive væsentligt lavere før opgang.