Ugens aktie: Ambu har udsigt til et tigerspring i indtjeningen

Aktiekursen tiltrækker sig større opmærksomhed end selskabet som forretning. Her buldrer man frem og søger at udnytte sit forspring. For at købe aktien skal man turde se fem år frem.

Lars Marcher, CEO i Ambu. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto/Stefan Steinn

Selskabets regnskabsår sluttede 30. september. Udviklingen har været forrygende for salget af de nye produkter til visualisation, der gør det muligt at benytte disse videoskoper nede i lungerne. Læger og sygeplejersker kan se, hvorledes patientens forhold udvikler sig.

Samtidig er der tale om engangsudstyr, så overførsel af bakterier udelukkes. Paletten af løsninger er ved at blive udvidet til at omfatte andre af kroppens indre organer og samtidig tilføjes egenskaber direkte relateret til operationer. Med teknologien kan kvaliteten af undersøgelser og operationer forbedres, samtidig med at risikoen for infektioner minimeres. Væksten i antal leverede styk er formidabel med +54 pct. til 560.000 enheder i det seneste år.

Ambus øvrige forretning har et helt andet væksttempo, nemlig ca. fem pct. Samtidig er bruttoavancen betydeligt højere på de nye produkter til visualisation. For at sætte endnu mere skub i udnyttelsen af disse muligheder har Ambu købt ETView, Israel og Invendo Medical, Tyskland. Sidstnævnte fokuserer ikke på luftvejene, men på udstyr til mave og tarme. Dette område har et meget stort antal undersøgelser med kræft som den alvorligste trussel. Endvidere har man selv udviklet en udgave, der er beregnet til urinvejene.

Ny teknologi udrulles hurtigt

Produktkonceptet har hurtigt vundet indpas og markeret sine fordele, og nu skal udstyr til de øvrige nicher færdiggøres og lanceres. Fremdriften er god, og det har ført til en hurtigere vækst end oprindeligt ventet. Der kan i sagens natur opstå forsinkelser og besværligheder undervejs, men toget ser ud til at rulle afsted og accelerere. Momentum er afgørende for at kunne fremkalde et paradigmeskift i metoderne ved undersøgelser og operationer. De store konkurrenter med udstyr til flergangsbrug og dermed krav om sikring af steril status, før næste patient er ved at skifte holdning, ser ud til at følge i samme spor som Ambu ved at udvikle engangsudgaver.

Acceptraten er så høj, at der er udsigt til et selvbærende forløb for de første anvendelsesformer (kontrol af lungefunktion ved narkose). Lanceringen af grej til brug i hals og næse er interessant ved at henvende sig til speciallæger. Hvordan produktet Isiris til urinvejene klarer sig er uklart

Det tilkøbte tyske selskab adresserer et stort marked, men produktet skal først lanceres nu efter at være blevet godkendt. Her har Ambu sikret sig mod »at have købt katten i sækken«, idet en stor del af købesummen er afhængig af salget i startfasen. For os at se må der være mindre slagkraft i salgsargumentet om fordelene ved sterile engangsprodukter inden for fordøjelsessystemet. Potentialet er ellers helt i top, da der udføres ti gange så mange tyktarmsundersøgelser i forhold til brugen af endoskoper.

I-landene ligger naturligvis i front med brug af de nye metoder, og resten af verden vil komme med efterfølgende. Adgang til forbedrede muligheder for undersøgelser øger i sig selv antallet af disse, da der kan opnås en bedre vurdering af behandlingsbehovet. Ambu kan håbe på at have opnået så stort et tidsmæssigt forspring, at markedsandelen vil kunne vokse yderligere og fastholdes, inden de gamle udbydere kan påbegynde en modoffensiv. Faktisk kan man tale om disruption fra Ambus side af dette nichemarked.

Perspektivet for styksalget er interessant, idet det tilgængelige marked udvides markant med de nye specialiserede udgaver. Kapaciteten i produktionen er allerede udvidet og indrettet med henblik på en smidig trinvis forøgelse i de kommende år, hvis salget udvikler sig, som man håber. Ambu varetager selv produktionen for at sikre en kvalitet helt i top.

Aktien: Hvor stor optimisme er realistisk?

Kursudviklingen for Ambu har været forrygende, og antallet af aktionærer er 2,6 doblet på et år. Men selv her er der grænser. Stopklodsen blev nået i august ved 280, og siden er der indtrådt en nedtur til dagens niveau ved 121. Børsbegejstringen var løbet løbsk, og nedkølingen indtraf nærmest af sig selv – uden chokerende nyheder. Straks efter (5. september) solgte den store aktionær Chr. Augustinus Fabrikker en blok på 13,5 mio. styk aktier, og så var Ambu ikke længere en mangelvare. Restlageret på 4,9 pct. kan sælges uden yderligere krav om information, idet kravet her er 5,0 pct.

Vækst og overskudsgrad forventes at tage til i styrke i de kommende år. Allerede for det nye regnskabsår er der udsigt til et løft på ca. 50 pct. i indtjeningen ud fra vores skøn. Stor vækst i salget af videoskoper, lavere renteudgifter og lavere formel skatteprocent vil bidrage på samme tid. Sidstnævnte er særpræget, da den faktiske betaling (likviditetspåvirkning) af skat for 2017/18 i virkeligheden er meget lav. Det tyder på, at Ambu også er dygtige på det punkt. P/E (18/19) skønner vi til at blive ca. 57, men det er »lavt« i forhold til tidligere. Balladepunktet er ganske enkelt, at aktien har været ekstremt højt prissat. Men hvornår er prisen rimelig?

Hvis ledelsen lykkes med at opnå den skitserede toppræstation (18 pct. vækst og 28 pct. overskudsgrad) i en overskuelig periode på tre år vil P/E 25 til den tid svare til kurs 110. Omregnes det til dagspris ved seks pct. i rente, skulle børskursen ligge i 92. Den slags fabulering kan dog kun bruges til at bedømme spørgsmålet om realisme eller ej.

Konklusionen må være, at Ambu-aktien fortsat er højt prissat. Enderne kan mødes om fem år.