SAS risikerer turbulens i 2019

Det gamle skandinaviske luftfartsselskab SAS går ind i et nyt år med flere ukendte faktorer. Olieprisen svinger voldsomt, og dollarkursen er relativ stærk, og konkurrenten Norwegian er i gang med en genopretning. SAS-ledelsen med Rickard Gustafson ved styrepinden tør ikke engang spå om de nærmeste fremtidsudsigter.

SAS-fly i Københavns Lufthavn i København, mandag den 29. januar 2018. Flyselskabet SAS præsenterer årsregnskab, tirsdag 30. januar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Selskabet er ved at få styr over sine indre forhold, men til gengæld er der udsigt til udfordringer udefra. Derfor tør ledelsen kun love et positivt resultat for det nye regnskabsår, der blev indledt 1. november. Fra A.P. Møller kender vi jo til den slags triste udmeldinger. Det betyder virkelig: Pas på derude. På jævnt dansk tyder alt på et hårdt og besværligt år, hvor SAS får svært ved at præstere en fornuftig indtjening.

»Alt tyder på, at 2019 bliver et år med store forandringer i hele markedet.«


Balladepunkterne består af to åbne spørgsmål: store udsving i brændstofprisen og strukturen for nordisk luftfart, hvor den største konkurrent, Norwegian Air Shuttle, står over for afgørende forandringer. Samtidig oplever hele den europæiske flybranche både sammenbrud og forsøg på opkøb. Alt tyder derfor på, at 2019 bliver et år med store forandringer i hele markedet, hvor SAS skal prøve at udnytte chancerne bedst muligt.

Stabilisering i 2018

SAS har netop passeret milepælen med 30 mio. passagerer årligt, men der var tale om en minimal stigning på tre promille, altså reelt set stagnation. Tallet inkluderer chartertrafik, og i det egentlige rutenet transporterede man 28,8 mio. passagerer (+0,6 pct.). Fremgangen er opnået på de europæiske ruter. Satsningen fremadrettet bestemmes af ruteplanerne. Her har SAS søgt at optræde tilbageholdende med henblik på at forbedre indtjeningen og lade Norwegian få plads til sin ekspansion, der er dikteret af det store program for tilgang af nye fly.

»I øjeblikket opnår SAS fordele i sin indtjening, mens Norwegian øger sin markedsandel.«


I 2019 har SAS samme strategi men med en forøgelse på to-tre pct. i sit udbud mod kun +1,5 pct. i 2018. Da tallet opgøres som antal sædekilometer har rejselængden betydning, og man skal ramme væksten i efterspørgslen. I øjeblikket opnår SAS fordele i sin indtjening, mens Norwegian øger sin markedsandel.

Genopretningen er lykkedes så godt, at man har haft styrke til at indløse alle de præferenceaktier, som blev udstedt under den sidste alvorlige krise. Udbyttebetalingen var høj og uden skattemæssig fradragsret. Indfrielsen har reduceret egenkapitalen med 2,6 mia. svenske kroner. Selve indtjeningen er påvirket af to modgående forhold, nemlig højere brændstofpriser og lavere udgift til teknisk vedligeholdelse. Sidstnævnte indeholder dog reguleringer vedrørende leasede fly, hvor der tilsyneladende hidtil har været hensat for store beløb. Forbedringen kan derfor ikke gentages. Lavere udgifter til Københavns Lufthavn har også hjulpet.

Året før (2016/17) var belastet af en bøde for deltagelse i kartelaftaler om luftfragt. I virkeligheden er indtjeningen under pres, så vidt vi kan bedømme det samlede billede. Uanset det skrider forbedringerne frem, og i år forventes opnået yderligere 900 mio. sv. kr. fra den iværksatte effektivisering. Fra juli måned vil SAS desuden få gavn af bortfald af en særlig svensk skat på flyrejser, der helt opgives.

Den langsigtede udvikling

Modernisering af flyflåden med koncentration om Airbus A320neo er kernen i den langsigtede plan. I de næste to år modtager man 24 af disse fly ud af den resterende ordre på 58 styk. Denne flytype har større kapacitet og lavere brændstofforbrug per passager. Ved at koncentrere indsatsen på én flytype i europatrafikken vil man effektivisere driften omkring planlægning, fleksibilitet og vedligeholdelse. Hensigten ser ud til at være udfasning af de gamle B-737 fly i nogenlunde samme takt som tilgangen.

SAS har en relativ lav belægning på 74,4 pct. på sine fly, og det vil give mulighed for en forbedring år for år af indtjeningen fra de sidst besatte pladser.

Brændstof svarer til 18 pct. af omsætningen hos SAS men er relativt større hos lowcost operatører som Norwegian og Ryanair. Udsvingene er voldsomme og påvirkes af prisen på råolie. SAS afdækker i varierende omfang sine indkøb for at opnå kortsigtet stabilitet. Det er lykkedes at undgå store negative påvirkninger men uden at hente ekstra gevinster af betydning.

»Reduceret konkurrence vil kunne gavne SAS og give mulighed for højere salgspriser og dermed forbedret indtjening.«


Nu er olieprisen atter presset ned, og det hjælper hele flybranchen efter en hård belastning tidligere på året. Fuel afregnes i dollar, og det samme gør sig gældende for anskaffelsesprisen på nye fly. Boeing er markedsleder, og flyselskaberne kalkulerer generelt i dollar. I øjeblikket påvirker det SAS negativt, og en svag svensk krone øger denne belastning.

Norwegian er joker

Fremtiden for den afgørende konkurrent Norwegian er i spil. Selskabet er belastet af flere forhold: stor gæld, forpligtelser på køb af nye fly, som skal indfases på nye ruter, og relationen til selskabet Norwegian Finance. Reduceret konkurrence vil kunne gavne SAS og give mulighed for højere salgspriser og dermed forbedret indtjening. Investorer skal derfor holde øje med udviklingen både for Norwegian og i olieprisen. Når ledelsen ikke selv tør opstille mål, er situationen virkelig åben.

Konklusionen er: Afvent køb, til Norwegian er blevet en mere fredelig konkurrent.