Stop, nu går I for langt banker!

Bankerne har sløset med hvidvaskkontrollen. Nu lægger sektoren så et kontroversielt, vidtgående oplæg på bordet med deling af data bankerne imellem. Med skræmmende perspektiver. Det er tid at hugge hælene i.

Linda Nielsen, formand for bankernes hvidvasktaskforce og Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark er klar med vidtgående oplæg til bekæmpelse af hvidvask. Kontroversielle forslag, der risikerer at overtræde den fine, fine retssikkerhed her til lands. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Spørgsmålet er, om vi ikke alvorligt skulle tænke på at hugge hælene i. Om det ikke er nu, vi som borgere skal tænke mere på vores retssikkerhed end på at fange kriminelle hvidvaskere. Stop, nu går I for langt lovgivere!

Eller som minimum finder en skarpere balance mellem værktøjerne til at afsløre banditter og hensynet til borgernes retssikkerhed. Perspektiverne er skræmmende. Den seneste udmelding fra brancheforeningen Finans Danmark må nødvendigvis opfattes som et debatoplæg.

»Spørgsmålet er, om vi ikke alvorligt skulle tænke på at hugge hælene i.«


Ja, hvidvask er kriminalitet, det skal tages alvorligt, og det skal bekæmpes. Bankerne har hidtil sløset med den opgave, selv om lovgivningen over de senere år er blevet strammet, uden det angiveligt har hjulpet. Så ja, derfor må vi gøre noget.

Men at banker skal få lov til at dele data, ikke om dømte forbryderes økonomiske kriminalitet, men også om mistænkelig adfærd hos hr. og fru Danmark, skriger til himlen.

Risikoen er, at det udvikler sig til såkaldt omvendt bevisførelse. At man som kunde i en bank selv skal bevise, at man er ren som sne, før man overhovedet får lov til at træde ind over banktærsklen. Andre vil tænke på det tidligere Østtyskland med angivertilstande og hemmelige databaser for almindelige borgere.

»Andre vil tænke på det tidligere Østtyskland med angivertilstande og hemmelige databaser for almindelige borgere.«


Lad os lige få lidt perspektiv i tingene. Det er naivt at tro, at man med selv den mest detaljerede IT-overvågning dag og nat med dataudveksling mellem banker – og måske senere også offentlige myndigheder, telefonselskaber mv. – kan stoppe den økonomiske hvidvaskkriminalitet helt og holdent.

Hvidvask er braget op på den politiske agenda først og fremmest i kølvandet på den store hvidvaskskandale i Danske Banks estiske filial. Men også andre banker har ondt i hvidvaskkontrollen. Jeg synes, at det er relevant at sige, at bankerne selv ikke i tilstrækkelig grad har taget hvidvaskspøgelset alvorligt. Det er et ledelsesansvar, der er blevet svigtet.

Nu kommer de selvsamme banker via Finans Danmark så med et oplæg fra Linda Nielsen-udvalget, som forhåbentlig bliver nærlæst i detaljer, inden anbefalingerne om datadeling mellem bankerne sættes i værk. Lidt forenklet sagt; bankerne har sløset med deres arbejde, og derfor skal samtlige bankkunder nu suges ind i et overvågningssystem, som ikke er en retsstat værdigt.

Som den tidligere præsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe siger det til Berlingske: »Det duer ikke. Det er meget betænkeligt i forhold til retssikkerheden«. Fejlagtige mistanker kan føre til »uhyre alvorlige konsekvenser«, påpeger Rothe.

Det er positivt, at bankerne nu selv, om end lidt sent kunne man tilføje, tager hvidvasklovgivningen og hvidvaskomfanget alvorligt. Det er nødvendigt, og med de finansielle transaktioner, som er mere globale end nogensinde før, er der givetvis behov for at stramme op.

Bankerne har i nu mange år kørt efter princippet »kend din kunde«, men åbenbart kun for de såkaldt almindelige kunder. Det princip har angiveligt ikke været gældende for de store, internationale og kulørte kunder med komplicerede grænseoverskridende transaktioner.

Titusindvis af bankkunder har over de senere år oplevet at skulle bevise over for deres mangeårige bank, realkreditselskab og advokat, hvem de i grunden er. Til tider af næsten kafkaske dimensioner.

Ret skal være ret, der er mange gode observationer i Linda Nielsen-udvalgets rapport. Og forhåbentlig kan det virke som et kraftigt wakeup-call for bankerne selv. Men pas nu for pokker på med ikke at træde hen over den fine, fine retssikkerhedstilstand her til lands.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Pas nu for pokker på med ikke at træde hen over den fine, fine retssikkerhedstilstand her til lands.«