Sådan har Nykredit hegnet sin fremtid ind

For ikke længe siden var små og mellemstore banker dømt ude. Men vækstkrise og hvidvaskskandaler i de to storbanker Danske Bank og Nordea kan give gruppen af små og mellemstore sunde banker et comeback. Støttet af storebror i den branche, Nykredit.

Pressemøde i Nykredit. Koncernchef Michael Rasmussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Der er grøde og opbrud i finansen. Danmarks finansielle landkort er lige så stille ved at skifte karakter. Med opkøb og partnerskaber tegnes et stadigt skarpere billede af fire store grupperinger med hver deres styrker og svagheder.

Koncentreret om Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Nykredit. Landets største realkredithus, Nykredit, kommer i nogen grad fra baghjul.

Ikke alene, men også på grund af betydelige udfordringer for Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Man kan sige, at Nykredit med topchefen Michael Rasmussen i spidsen har listet sig ind på konkurrenterne i al ubemærkethed. Med charme, selvtillid og masser af penge.

Pressemøde i Nykredit. Koncernchef Michael Rasmussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Godt nok lykkedes børsnoteringen i Nykredit ikke, og godt nok er der ofte stillet spørgsmål ved Nykredit/Totalkredits sårbarhed på distributionskraften. Men det er lykkedes at hegne de omkring 56 partnere i Totalkredit inde i et gensidigt forpligtende og eksklusivt samarbejde.

Nu tager Nykredit så yderligere et skridt på den vej med købet af investeringsselskabet Sparinvest. Bag dette selskab er i vid udstrækning de samme banker, som Nykredit ligger i ske med i Totalkredit. Altså en yderligere indhegning af Nykredits samarbejdspartnere. De to største i Totalkreditsamarbejdet er Sydbank og Spar Nord, som dog ikke er med Sparinvest-gruppen.

Umiddelbart betragtet synes Nykredit at betale en høj pris – 2,2 mia. kr. – for 75 procent af Sparinvest. Men set med Nykredit-briller er prisen ikke så afgørende. Det er bekræftelsen på, at Nykredit på den rigtigt lange bane sikrer sig, at bankerne i Totalkredit-samarbejdet ikke går andre steder hen.

På et tidspunkt, hvor der samlet set ikke er vækst i den finansielle branche, kommer det i stigende grad til at handle om at tage forretninger fra hinanden og i særlig grad på området for kapitalforvaltning. Enten ved opkøb og fusioner eller ved samarbejder.

»Nykredit at betale en høj pris, men set med Nykredit-briller er prisen ikke afgørende«


Med købet af Sparinvest får Nykredit 83 mia. kr. mere at forvalte udover de 211 mia. kr., som Nykredit i forvejen har i egne bøger. Netop kapitalforvaltning er et af de få områder i finansen, hvor der er vækst, og hvor der er rigtig gode penge at tjene.

Det er værd at lægge mærke til, at der blandt bankerne under Totalkredit-paraplyen løbende sker fusioner og opkøb. Den succesrige Ringkjøbing Landbobank har overtaget Nordjyske Bank, og i sidste uge lagde Spar Nord fra Aalborg et overtagelsestilbud på Danske Andelskassers Bank (DAB).

Konsolideringen blandt små og mellemstore banker vil givetvis fortsætte, men set med Nykredit-briller bliver det i så fald en konsolidering, der sker inden for »Nykredit-indhegningen«.

Og hvad betyder vækstkrisen og konsolideringen i finansen så for kunderne? En ting synes sikkert: det bliver næppe billigere for kunderne, tværtimod må man tro, at banker og realkreditselskaber sætter priserne op, hvor det er muligt.

Som det ser ud nu, synes prisforhøjelserne generelt set i bankerne i første omgang at gå ud over erhvervskunderne. Bankernes risikoappetit på erhvervskunder er faldende. Privatkunder derimod er fredede – foreløbig i hvert fald.

(ARKIV) Midlertidig topchef i Danske Bank, Jesper Nielsen, har travlt med at lukke ned i udlandet og samtidig fastholde kundekredsen i Danmark.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen.

Men bankerne og realkreditten over en bred kam er udfordret, og derfor må stigende priser forventes fremover. Godt nok kunne finanssektoren under ét fremlægge rekordregnskaber på stribe i 2017, men de netop offentliggjorte 2018-regnskaber har vist et andet og noget svagere billede. Indtjeningen på den basale drift ventes at blive presset yderligere i årene fremover.

Det er værd at lægge mærke til, at de to dominerende storbanker, Danske Bank og Nordea, som sidder på 50-60 procent af det danske marked, i disse år ligger mast ud på asfalten på grund hvidvask- og udbytteskatteskandaler med flere. En ledelses- og tillidskrise, som alt andet lige gør det lettere for Nykredit og dets 56 partnere at gå på strandhugst blandt storbankernes kunder.

Der er fortsat nogle ubekendte. Hvor hårdt rammes Danske Bank? Kan det blive relevant at sælge store bidder fra, eksempelvis pensionsselskabet Danica? Hvor udfordret er Jyske Bank egentlig på væksten? Og ligger der flere skeletter i Nordeas skabe?

Set i det lys synes stærkt kapitaliserede små og mellemstore banker måske ligefrem at gå en lys tid i møde. Et comeback så at sige.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator