Nogle gange skal medarbejder og chef have hjælp for at kunne forstå hinanden

Lederen Camilla er fanget i et ubehageligt krydsfelt med samarbejdsproblemer – og hun er nødt til at handle for at få løst problemet.

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Sidste uges dilemma handlede om Camilla, der har fået en klage over sin lederkollega Frank fra en af Franks medarbejdere.

Situationen bliver forværret af, at det var Camilla, der i sin tid fik skabt kontakt mellem medarbejderen og Frank, da medarbejderen er hendes private ven. Hun har dermed på en måde, sagt god for medarbejderen over for Frank, og hun har sagt god for Frank over for medarbejderen.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen mener, at der altid er risiko for at man kan blive trukket ind i samarbejdsproblemer, når der er private relationer indblandet. Men han opfordrer Camilla til at gøre, hvad hun kan for at holde sig udenfor og bevare gode relationer til begge.

»Det er altid vigtigt at forsøge at forstå den anden part og se tingene fra den anden side. Måske ser vedkommende noget som man selv har overset, eller har noget viden som gør, at den ageren eller beslutning som vedkommende tager, efterfølgende virker ganske fornuftig,« siger Flemming Andersen.

»Derfor er hun nødt til at starte med at spørge vennen, om han har talt med Frank. Det er vigtigt at han tager en dialog med sin chef, for at forstå hans bevæggrunde, hvorfor gør han som han gør?«

»Det er også vigtigt at forklare meget tydeligt til vennen, at hun ikke kan »fixe« ting i forholdet til Frank, at det må han selv gøre. Hun har skabt forbindelsen og kontakten, men det er ikke hende der har ansat ham,« siger ledelsesrådgiveren.

Hvor meget, Camilla skal gå ind i de to andres samarbejdsvanskeligheder, vil afhænge af, hvorvidt hun vurderer, at det ville kunne ramme hende selv.

Løsning nr. 3, hvor Camilla stiller sig til rådighed for medarbejderen og sparrer med ham, for at han selv kan bringe sig ud af sine samarbejdsvanskeligheder med sin chef, vil derfor være den løsning, som Flemming Andersen anbefaler:

»Men Camilla kan jo godt alligevel observere, om der er noget om det som vennen har påpeget og på det rigtige tidspunkt, spørge ind til Franks måde at drive ledelse på, for enten at hun eller Frank kan lære noget af situationen eller hinanden,« konkluderer ledelsesrådgiveren.