Her er de nye retningslinjer: Krav til én meters afstand ophæves i børnehaver – men ikke i skolerne

Alle pladskrav i landets dagtilbud ophæves. Dog er der fortsat krav til en meters afstand i skolerne.

De nye retningslinjer for genåbningen af landets daginstitutioner og skoler betyder, at kravet om en meters afstand fjernes fra dagtilbuddene. Fold sammen
Læs mere
Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix

Det er onsdag aften blevet meldt ud, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for den yderligere genåbning af dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner på mandag.

På dagtilbuds-området betyder det nu, at alle krav om afstand og pladskrav ophæves, hvilket ifølge Børne- og Undervisningsministeriet betyder, at alle børn kan komme tilbage i landets institutioner.

»Det generelle krav om en meters afstand, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene, gælder ikke. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne. Dog skal afstand på en meter så vidt muligt overholdes ved for eksempel frokostsituationer, hente-bringe-situationer, forældresamtaler eller lignende,« står der i retningslinjerne.

Tidligere har der også været krav om, at der skulle være mindst fire kvadratmeter plads pr. barn, men det er også afskaffet fra på mandag. Pladskravet har særligt været et problem i mange institutioner i Københavns Kommune, hvor der ikke har været plads til mange af børnene.

Selvom det nu meldes ud, at der er plads til alle børn, så er der fortsat forbehold:

»Såfremt det er nødvendigt for at kunne efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, kan den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder afgrænse timerne, barnet er i dagtilbuddet, prioritere mellem børn i forhold til den tid, de er i dagtilbuddet, anvende andre lokaler eller anvende forskudte mødetidspunkter.«

Alle aktiviteter i landets dagtilbud skal ifølge retningslinjerne organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte pr. gruppe, og børnene skal helst ikke blandes mellem stuerne.

Skolerne skal holde afstand

Derimod er der fortsat krav om en meters afstand i skolerne. Men med visse undtagelser, som det fremgår af vejledningen til skolerne:

»Der er en generel anbefaling om en meters afstand fra næsetip til næsetip. På skoler, i SFOer, fritidstilbud og uddannelsesinstitutioner vil der være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om en meters afstand ikke kan efterleves. Det kan for eksempel være praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed, at aktiviteten foregår inden for klassen samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne,« lyder det.

Både institutioner, skoler og efterskoler bliver opfordret til, at børn og elever ikke samles i for store grupper. Derudover lyder retningslinjerne, at der skal gøres brug af forskudte mødetider og pauser.

Det understreges også i retningslinjerne, at undervisning på de åbnede skoler fortsat er karakteriseret som nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

»Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på i takt med, at de dukker op,« siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om de nye retningslinjer.

Læs alle de nye retningslinjer her.