Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 3

Berlingske har samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, der kan påvirke finansmarkederne i den kommende uge.

Bang & Olufsen kommer med halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2019/20. Bang & Olufsen nedjusterede deres forvetninger i ugen op til jul og blev straffet af investorerne. Det blev fjerde gang, at Bang & Olufsen nedjusterede sine forventinger inden for samme år. Nedjusteringen fra selskabet betyder, at der for det igangværende regnskabsår 2019/20, som løber til udgangen af maj, nu venter et fald i salget på 13 til 18 pct. Fold sammen
Læs mere
Foto: STAFF

Mandag 13. januar

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Tvangsauktioner, december 2019«. Med 190 tvangsauktioner i november mod 193 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med to procent den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 generelt ligget historisk lavt og har de seneste fire måneder ligget stabilt på mellem 190 og 193 tvangsauktioner om måneden. Hvis man ser bort fra 2019, skal man helt tilbage til juni 2008 for at finde et lavere niveau end det, som den seneste tid har budt på.

Derudover offentliggøres tal for den britiske handelsbalance.

Tirsdag 14. januar

Bang & Olufsen aflægger halvårsregnskab for det forskudte regnskabsår 2019/20. I 2019 blev Bang & Olufsens aktiekurs mere end halveret. I ugen op til jul kom selskabet med en nedjustering af sine forventninger. Det var den fjerde nedjustering i 2019, og det blev straffet af investorerne, hvilket betød, at aktien faldt med 16,4 pct. på dagen. Selskabet vil på en kapitalmarkedsdag 3. april præsentere en treårsplan med konkrete initiativer, der skal styrke den langsigtede udvikling.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Nyregistrerede motorkøretøjer, december 2019«. Der er siden 2016 registreret 8.100 nye elbiler og 7.900 hybridbiler. Antallet af nye elbiler er steget kraftigt i 2019. Med stigningen udgør elbilerne over to pct. af de nye biler i 2019 mod under en pct. i de forudgående år. Elbilparken er på ca. 14.600. Leasingmarkedet er væsentligt for elbilerne, idet 40 pct. – 3.200 – af de nye elbiler siden 2016 er leaset, heraf 2.900 som erhvervsleasing.

Den amerikanske storbank Citigroup kommer med årsregnskab for 2019. Citigroup har haft et pænt år på aktiemarkedet, hvor kursen er steget med over 50 pct.

Desuden kommer der tal for den kinesiske handelsbalance og inflationstal fra december i USA.

Onsdag 15. januar

Det danske ingrediensselskab Chr. Hansen kommer med regnskab for første kvartal. Virksomheden havde en omsætningen på 1.161 mio. euro, svarende til en vækst på seks pct. i forhold til året før. Årets resultat endte på 250 mio. euro svarende til en stigning på 9,6 pct. Den organiske vækst var syv pct., hvilket er lidt under virksomhedens langsigtede mål med organisk vækst på otte-ti pct. Chr. Hansen sænkede samtidig med fremlæggelsen af deres årsregnskab forventningerne til næste års organiske vækst til mellem fire og otte pct., da de forventer et svagt første kvartal.

Danmarks Statistik offentliggør rapporten »Forbruger- og nettoprisindeks, december 2019«. Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,7 pct. i november i forhold til samme måned året før. Stigningen er større end i oktober, hvor den årlige stigning var 0,6 pct. Det er især hovedgrupperne transport og bolig, der trækker indekset op i november i forhold til oktober. Isoleret set trækker de to hovedgrupper årsstigningen i forbrugerprisindekset op med knap 0,1 procentpoint i forhold til måneden før. Inden for transport er det primært prisændringer på brændstof, og for bolig er det mest elektricitet og naturgas, der bidrager til den højere årsstigning.

Verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, aflægger årsregnskab for 2019. I tredje kvartal havde Blackrock en omsætning på 3,7 mia. dollar, hvilket svarer til en stigning på tre pct. i forhold til året før. Overskuddet fra kunderne lød på 1,12 mia. dollar – en tilbagegang på otte pct. år til år.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, offentliggør den såkaldte Beige Book, som er centralbankens rapport over udviklingen i bankens 12 regioner.

Derudover aflægger Bank of America og Goldman Sachs årsregnskab.

Torsdag 16. januar

Folketællingsbureauet offentliggør data for detailsalget i USA. Væksten på årsbasis i detailsalget er generelt faldet i den sidste del af 2018 og har overordnet set været positiv i 2019. Det kan bruges som en indikation af den økonomiske situation i husholdningerne, men tallet svinger også meget.

Fredag 17. januar

Der kommer data på antallet af udstedte byggetilladelser i december i USA. I november var antallet af byggetilladelser på sit højeste niveau siden 2007.