Vi har brug for både uddannelse og dannelse

Kampen. Den almindelige dannelse er på vej ud af folkeskolen. Og det er en farlig kurs. Vi risikerer at skabe en nation af ukritiske og manipulerbare borgere, der giver mere plads til totalitære kræfter, siger Michael Böss. Den holdningsstærke historiker fortsætter interviewserien »Bliver vi klogere med tiden« med at tale om 1960ernes opgør med den sorte skole og kampen for et styrket dannelsesideal. Af Marcus Aggersbjerg. Bragt i Berlingske | 14.11.2015

Du kan læse hele artiklens indhold ved at købe den. Det gør du ved at følge instrukserne, der er sendt til dig på din mail.