Om gravegruppen

Borgere, der bliver klemt i systemer. Politikere og magthavere, der misbruger deres position. Ministerier, der leverer urigtige oplysninger til lovgiverne i Folketinget.

Det er afgørende for et demokrati, at magtmisbrug, fusk med betroede midler og vildledning af befolkningen kommer frem. Democracy Dies in Darkness, hedder den amerikanske avis The Washington Posts parole. Åbenhed, transparens og gennemsigtighed gavner folkestyret. Også selv om det nogle gange kan være ubekvemt for de undersøgte magthavere. Befolkningen har krav på en retfærdig og saglig behandling.

På Berlingske har vi en årelang tradition for at bedrive undersøgende journalistik. Vi undersøger, om borgerne får den behandling, de har krav på. Vi undersøger magtapparater.

De senere år har gravegruppen bragt flere markante sager frem. Eksempelvis Eritrea-sagen om udlændingemyndighedernes usaglige asylstop, EFI-sagen om Skats ulovlige opkrævninger og kvælstofsagen om regeringens vildledning af Folketinget om landbrugspakken. Gruppen har kulegravet muslimske friskoler og dækket en ministers systematiske tilbageholdelse af oplysninger for lovgiverne i sagen om kvotekonger. Gennem 2017 og 2018 har gruppen bidraget til at afsløre hvidvask for milliarder i Danske Bank. Og senest beskrevet konsekvenserne af alternative kræftbehandlere.

Den journalistiske dækning kan få store konsekvenser. Gravegruppens journalistik har blandt andet affødt, at skattedirektører måtte forlade deres stilling, at asylpraksis blev ændret, at ministre måtte forlade deres områder, og at store dele af en hel bankledelse trådte tilbage.

Gravegruppen har modtaget flere hjemlige og internationale priser for det journalistiske arbejde og var bl.a. nomineret til Danmarks fineste journalisthæder, Cavlingprisen, i 2015 og 2016.

Vi vil meget gerne have nye tip og spor fra vores læsere og kilder.

Og mest af alt: Vi håber, at I vil læse med.

Lars Nørgaard Pedersen, chef for Berlingskes gravegruppe.

Tilbage til forsiden af Berlingskes gravegruppe.