WoCo-skandalen buldrer videre: Skarp kritik af kommunalpolitiker i København

Medlem af Borgerrepræsentationen i København Simon Strange får særskilt og skarp kritik for manglende uafhængighed i sit tidligere bestyrelsesjob i Wonderful Copenhagen. »Absurd,« siger hans advokat.

S-politiker fra borgerrepræsentationen, Simon Strange Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Erhvervsstyrelsen retter en skarp og særskilt kritik mod et af de tidligere menige bestyrelsesmedlemmer i Woco. Det drejer sig om medlem af borgerrepræsentationen i København Simon Strange (S). Ifølge styrelsen har. Simon Strange har ikke iagttaget kravet om uafhængighed i jobbet som fondsbestyrelsesmedlem.

Simon Strange og hans advokat Morten Samuelsson har i deres høringssvar til Erhvervsstyrelsens første udspil om erstatningsansvar oplyst, at Strange blev omhyggelig instrueret af Københavns Kommune forud for bestyrelsesmøderne i WoCo. Styrelsen mener derfor, at han har overtrådt fondslovgivningens krav om, at bestyrelsesmedlemmer i fonde skal være  uafhængige.

Udmeldingen har fået Morten Samuelsson op i det røde felt: »Den der betaler middagen, bestemmer menuen. Simon Strange var kommunalt udpeget til en fond, som var økonomisk afhængig af kommunen. Fondens afhængighed af kommunen var et vilkår i bestyrelsesarbejdet, som han ikke kunne ændre ved. Tværtimod – Simon Strange havde den ekstra byrde, at han skulle sikre, at fonden agerede indenfor de rammer, som var bestemt af Københavns Kommunes tilskud,« siger advokaten.

»Styrelsen har godkendt de vedtægter, som giver Københavns Kommune ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. At kritisere, at kommunens bestyrelsesmedlem herefter koordinerer med kommunen er absurd. I givet fald så måtte styrelsen kritisere selve fondens eksistensgrundlag – den omstændighed, at fonden til enhver tid er afhængig af tilskud, og at kommunen er en af de største bidragsydere,« siger han.

Morten Samuelsson henholder sig til en Højesterets-dom om et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem af RealDanmarks bestyrelse, som videregav oplysninger om en fusion med Danske Bank til sit fagforbund. Det var i orden, fandt Højesteret.

»Styrelsen er åbenbart ikke ajour med, hvad Højesteret mener. Mon ikke også Lars-Erik Brenøe fra A.P. Møller taler lidt med sin chef om, hvad der skal ske i Danske Banks bestyrelsesmøder,« siger advokaten.