Weekendens storm var stormflod

Forsikringsselskaberne kan ånde lettet op. Stormen i weekenden har fået betegnelsen "stormflod" af Stormrådet, og derfor skal selskaberne ikke dække skaderne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Stormrådet.

Stormrådet besluttede, at oversvømmelserne i Limfjorden og ved kysterne omkring Århus den 12. - 14. januar 2007 må anses for

en stormflod som omhandlet i Lov om stormflod og stormfald, skriver Stormrådet.

Rådet har sat en frist til medio marts, hvor personer og virksomheder skal have anmeldt skaden til deres forsikringsselskab, der herefter sender skaden videre til Stormrådet, der tager stilling til erstatningens størrelse. Der er dog selvrisiko forbundet dermed, og ikke alt kan dækkes.

RB-Børsen