Walls med revisionsforbehold og negativ egenkapital

Efter lukketid og med markedsdeltagerne på påskeferie dumpede et årsregnskab fra ejendomsselskabet Walls ind på børsen, og det var dyster læsning.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Regnskabet blødte rødt og viste et underskud på 212,8 mio. kr. og en negativ egenkapital på 102,7 mio. kr. Siden 2007 har selskabet mistet ca, 391 mio. kr. i egenkapital. Med den negative egenkapital for 2009 er selskabet omfattet af selskabslovgivningens bestemmelser om kapitaltab. Det vil sige egenkapitalen skal retableres.

- Selskabets fremadrettede drift og investeringer er betinget af, at der tilføres ny likviditet, og at selskabets gæld reduceres. Walls har derfor indledt forhandlinger med selskabets bankforbindelse og investorer om en rekonstruktion af selskabets kapitalgrundlag. Der pågår på regnskabsaflæggelsestidspunktet konkrete forhandlinger herom mellem parterne, der imidlertid endnu ikke er afsluttet. Baggrunden for drøftelserne og behovet for rekonstruktion af kapitalgrundlaget, hedder det i regnskabet.

Revisor er ikke i stand til at konkludere på baggrund af regnskabet.

- Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af en revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. På grund af de forhold, der er beskrevet i afsnittet "Forbehold", har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan give grundlag for en revisionskonklusion, skriver de blandt andet.

Walls helejede projektejendomme i Danmark er finansieret af Roskilde Bank med en kortfristet gæld på ca. 250 mio. kr. og består af tre ejendomme under udvikling samt to færdigudviklede ejendomme. Samlet er der i 2009 nedskrevet 135,6 mio. kr. på projektejendomme.

Der hænger mørke skyer over Walls også i år.

- Selskabets fortsatte drift i 2010 er betinget af, at de igangværende forhandlinger afsluttes som forventet og dermed skaber et nyt grundlag for selskabets fremadrettede finansiering og dermed udøvelsen af den omtalte strategi om udelukkende at fokusere på investeringsejendomme, skriver selskabet i forvneitngerne til 201o, som grundet usikkerheden og igangværende forhandlinger om kapitalgrundlaget ikke konkretiseres nærmere.

Walls venter, at der i løbet af 2010 vil blive gennemført en restrukturering af kapitalstrukturen, aktionærkredsen og ejendomsporteføljen og selskabet derefter vil overgå til udelukkende at blive et investeringsejendomsselskab.

- Der pågår positive forhandlinger herom med bank og investorgrupper, understreges det.