Vordingborg Banks aktie stiger mere end Lollands Banks

At dømme efter kursreaktionen er investorerne i Vordingborg Bank mere begejstrede for fusionen med Lollands Bank end omvendt.

Læs mere
Fold sammen

Reaktionen kan skyldes, at Vordingborg Banks solvensoverdækning er meget spinkel - på blot 0,8 procentpoint - og at banken dermed balancerer på kanten af afgrunden som selvstændig bank.

Aktien i Vordingborg Bank stiger 14,3 pct., mens Lollands Banks aktie kun stiger 1,5 pct. Lollands Bank har modsat Vordingborg Bank en ganske solid overdækning solvensmæssigt i forhold til behovet. Per 30. juni er den opgjort til 7,5 procentpoint. Bytteforholdet mellem de to bankers aktier sker på baggrund af opgørelsen af de to bankers egenkapital per 30. september.