Volkswagen må hoste op med mere for Man-aktier

Den tysk domstol har fastslået, at Volkswagen skal betale mere end det beløb, som selskabet oprindeligt havde tilbudt de resterende aktionærer i lastvognsselskabet Man, for at overtage deres aktier.

Foto: FABIAN BIMMER

Efter at have købt 75 pct. af aktierne i Man tilbød Volkswagen i 2013 at købe de resterende aktier i selskabet for 80,89 euro per styk, hvilket var 3,9 pct. mindre end den daværende kurs.

Imidlertid anlagte minoritetsaktionærerne søgsmål mod selskabet og krævede en højere pris for deres aktier. Det er det, der nu er kommet en retslig afgørelse på, og her er det blevet afgjort, at prisen skal være 90,29 euro per aktie.

Det højere beløb er dog fortsat lavere end den aktuelle kurs. Fredag morgen handles Man-aktien 1,3 pct. højere i 94,40 euro.