Vognmændene er klar til at gøre transporten mere grøn

Med et klimamål på 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 er det ikke længere nok at tale om én million elbiler på gaden. Transportbranchen skal også have fart på omstillingen.

De danske vognmænd lader sig ikke skræmme af, at en kommende regering vil skrue klimaambitionerne gevaldigt i vejret. Tværtimod håber de, at større ambitioner på klimaområdet, vil føre til, at politikerne langt om længe får skabt nogle rammer, som rent faktisk gør det muligt for de danske vognmænd at droppe diesellastbiler og varevogne.

»Vi står med en hel branche, som gerne vil det her. Vi har allerede gjort meget med at effektivisere brugen af brændstof, men vi har snart plukket alle de lavthængende frugter. Hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen, skal vi også i gang med omstillingen fra fossile til grønne drivmidler. Det gode er, at vores medlemmer gerne vil den grønne omstilling,« siger Jørn-Henrik Carstens, chef for politisk afdeling i brancheorganisation, International Transport Danmark, ITD, som blandt andet repræsenterer en række store internationale transportselskaber.

Lastbiler vil med i transportkommission

Samme melding kommer fra Danmarks største brancheforening for vognmænd, Dansk Transport og Logistik, DTL.

Blandt foreningens omkring 2.000 medlemmer har der gennem længere tid været frustration over, at det er svært at komme videre med den grønne omstilling, fordi en række rammevilkår, som kræver politisk indgriben, ikke er til stede.

»Vi står med en række muligheder for at at begynde at skære ned på CO2-udledningen, men afgifter og manglende infrastruktur gør det alt for usikkert og dyrt for vognmændene. Derfor er vi også meget skuffede over, at den tunge godstransport ikke blev invitereret med i den transportkommission, der blev nedsat med Anders Eldrup i spidsen. Vi har spillet ud med ti konkrete forslag til, hvad der er brug for, for at vi kan få mere fart i den grønne omstilling i transportbranchen,« fortæller Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL.

Både ITD og DTL håber, at et kommende meget ambitiøst klimamål vil tvinge politikerne til at tage rammevilkårene for transportsektoren op til klimarevision.

Ifølge begge organisationer er den hurtigste måde at få reduceret branchens CO2-udledning, at lempe afgifterne på såkaldt HVO-biodiesel. Det er en biodielseltype, som er raffineret, så den kan bruges i almindelige dieselmotorer, og derfor kan vognmændene uden videre fylde biodieselen på motorerne. Det gør svenske vognmænd i stor stil. Men i Danmark gør en afgift, at det bliver for dyrt for vognmændene.

»HVO-biodiesel har nogle udfordringer, fordi den er lavet på biomasse, men på den kortere bane vil det kunne nedbringe CO2-udslippet hurtigt i den eksisterende lastbilflåde, indtil andre løsninger er på plads,« siger Ove Holm fra DTL.

En anden løsning er biogas, som der efterhånden bliver produceret ret meget af i Danmark. Her er det efterhånden muligt at købe lastbiler, der kan køre på biogas, men i Danmark mangler der en infrastruktur, så lastbilerne kan tanke biogas, og før den er på plads, er det kun få vognmænd, der vil investere i en gasdreven lastbil. Det kræver en politisk beslutning, hvis det skal etableres.

Endelig er ellastbiler og -varebiler også en mulighed.

Ifølge begge organisationer er det dog noget, der ligger et stykke ude i fremtiden.

»Jeg tror bestemt, der er en fremtid for elvarebiler og -lastbiler i byerne, og der begynder også at komme elvarebiler på markedet. Men de er stadig meget dyre. Så det er kun pionererne, der køber dem. Hvis vi skal skifte over til elbiler, er der behov for en ændring af afgiftsstrukturen på brændstof og måske også en tilskudsordning, som de har i Tyskland til at købe el- og gasdrevne transportkøretøjer,« siger Jørn-Henrik Carstens.

Begge transportorganisationer er enige om, at selvom en stor del af transportflåden i byerne formentlig vil blive elektrificeret, så har det lange udsigter, når det gælder de store lastbiltog.

»I Tyskland og Sverige eksperimenterer de med elveje, hvor de hænger elledninger op over vejen, lidt lige som med sporvogne, og så kører lastbilerne på strømmen. I starten tænkte jeg, at de var fuldstændig vanvittige. Men vi er nok efterhånden nået dertil, hvor det skal være lidt vildt. For der er ikke lang tid til 2030. Men jeg tror ikke, de store lastbiler kommer over på el inden 2030. Det kræver kæmpeinvesteringer i et net af elveje i Europa. Derfor må vi begynde med andre løsninger,« siger Ove Holm fra DTL.