Vognmænd må selv styre uden om konkurs

Virksomhederne opfordres til at reducere kapaciteten og skære de dårlige dele af forretningen fra. Ellers truer konkursen.

Læs mere
Fold sammen
Vilkårene for at drive vognmandsvirksomhed har på blot ét år ændret sig dramatisk til det værre, og det kan være skæbnesvangert ikke at gribe rattet og selv styre uden om følgerne af finanskrise, lavere godsmængder og øget prispres. Eksperter med indsigt i branchen vurderer, at faren for lukning eller konkurs er overhængende, hvis ledere af transportvirksomheder lader sig ramme af handlingslammelse.

- Vognmændene tjener ikke det samme på alt, hvad de kører med, og derfor må de som led i en turnaround sortere de dårligste destinationer og godstyper fra. Det er billigere at tage tabet nu end at køre med underskud, siger statsautoriseret revisor Kaj Glochau, KPMG Aabenraa, som følger transporterhvervet tæt.

Kaj Glochau advarer mod at begive sig ud i hurtige løsninger som en finansiel rekonstruktion, eksempelvis en akkordordning med kreditorer og tilførsel af ny kapital, eller at søge om henstand med leasing-ydelser på transportmateriel - uden at få styr på forretningen. Det vil kun udsætte pinen og forsinke en mere langsigtet forretningsmodel.

Vendt på hovedet

Så sent som for et år siden indgik vognmænd masser af kontrakter på køb af nye trækkere, fordi der var mangel på lastbiler til at transportere de stigende godsmængder på de europæiske veje, og det hastede ikke med at komme af med det brugte materiel. Nu er situationen vendt på hovedet. De skønsvis 32.000 lastbiler i Danmark er formentlig 10-20 procent for mange til at transportere de lavere godsmængder, og vognmændene står tilbage med nyindkøbte eller leasede lastbiler på tre-fem-årige kontrakter. De færreste har været så fremsynede at vælge korttidsleje mod at betale en fleksibilitetspræmie.

- Især de vognmænd, der kører for speditører og ikke slutkunder, er under voldsomt pres. De bliver trykket på priserne, fordi speditørerne selv bliver presset, og de har ikke svært ved at finde en anden transportør, fordi der er så enorm meget overkapacitet. Efterspørgslen er ramt af finanskrisen, og situationen er kritisk, fordi udbuddet af transportmateriel er så højt som nogensinde, siger Kaj Glochau.

Han skønner, at dansk erhvervsliv vil opleve op mod 10.000 konkurser i år, hvilket rundt regnet er faktor 2,5 i forhold til i fjor. I den forbindelse frygter han, at transporterhvervet vil trække op i statistikken, fordi den er kapitaltung og har svært ved at omstille sig.

- Den hurtige løsning findes ikke. Det vigtigste er at forholde sig til situationen, for det her løser sig ikke af sig selv i morgen. Mange er presset af dårlig likviditet og må bruge tid på at tale med deres finansieringskilder, der gerne vil have nedbragt låneengagementet, siger Kaj Glochau.

Kaj Glochau vurderer, at især virksomheder med kørsel af konjunkturafhængige produkter, blandt andet byggematerialer, er hårdt ramt. Det samme er eksportkørslen, fordi de internationale transporter foregår i konkurrence med lande med lavere omkostninger. Det bekræftes af underdirektør Poul Bruun, International Transport Danmark (ITD) i Padborg.

- Der foregår et udskilningsløb i erhvervet. Det har ikke så meget med størrelse at gøre, som hvilke typer af varer og hvilke enkeltkunder eksportvognmændene har. siger Poul Bruun.

Høj tysk vejskatITD repræsenterer knap 430 virksomheder med omkring 7.000 egne biler, hvoraf de 3.000 er indregistreret på udenlandske nummerplader for at spare omkostninger. Vognmændene er dels pressede af særlige danske vilkår som skærpede køre-hviletidsbestemmelser, stramninger af reglerne for transport af levende dyr, øget dieselafgift samt den høje personbeskatning og dels af en chokstigning i den tyske vejskat, Mauten, med 55 procent fra årsskiftet.