Virusangreb koster flere data i det offentlige

Der kommer flere virusangreb mod det offentlige, og i stadig flere tilfælde koster det både data og arbejdstid at rette op. Bekymrende udvikling, siger Dansk Erhverv.

44 procent af de statslige myndigheder var sidste år udsat for virusangreb, der kostede data og arbejdstid. 31 procent af kommunerne blev ramt. Foto: Colourbox
Læs mere
Fold sammen
Hver tredje danske myndighed har været udsat for virusangreb, men samtidig har to af tre kommuner hverken en ledelsesgodkendt IT-sikkerhedspolitik eller en àjourført beredskabsplan, hvis noget går galt.

Det viser en sammenstilling, som organisationen Dansk Erhverv har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Og Dansk Erhverv er bekymret over resultaterne.

Tab giver mistillid

»Det er et problem, at hver tredje myndighed har virusangreb med tab til følge. Et virusangreb er et virusangreb, men når myndighederne ikke formår at dæmme op for dem i forhold til tab af data og arbejdstid, bør der være et potentiale. Konsekvensen kan nemlig blive en begyndende mistillid i befolkningen til, om den offentlige sektor er opmærksom nok på IT-sikkerheden i samspillet med virksomheder og borgere, særligt når vi nu kan se, at kun hver tredje kommune overholder den danske standard for informationssikkerhed, DS484,« siger chefkonsulent Christian Ohm fra Dansk Erhverv.

Standarden er ikke lovpligtig, men både Kommunernes Landsforening (KL) og IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet opfordrer til at bruge den.

Flere angreb mod staten og de små kommuner

44 procent af de statslige myndigheder var i 2008 udsat for virusangreb, der betød tab af data og arbejdstid - en stigning fra 33 procent i 2007. I samme tidsrum blev 31 procent af kommunerne ramt, hvilket er samme niveau som året før. Men i de mindre kommuner med under 40.000 indbyggere var 41 procent ramt mod 35 procent i 2007, mens de større kommuner oplevede et fald i angrebene fra 28 til 23 procent.

90 procent af statsmyndighederne har en ledelsesgodkendt IT-sikkerhedsstyring, mens det kun er 37 procent af kommunerne. Til gengæld har kun 60 procent af statsmyndighederne en àjourført IT-beredskabsplan, når det virkeligt brænder på. I kommunerne ligger tallet helt nede på 37 procent, altså blot en tredjedel af de 98 kommuner.

Troværdighed får et knæk

Dansk Erhverv er bekymret over, at der tilsyneladende ikke tages højde nok for IT-sikkerheden i en tid, hvor det offentlige tilbyder flere og flere selvbetjeningsløsninger over Internet.

»Udvikling, drift og sikkerhed skal gå hånd i hånd. Ellers kan vi miste troværdigheden over for virksomheder og borgere,« mener Christian Ohm.