Virksomheders IT-investeringer skal have et skub

Alt tyder på, at regeringen som led i en vækstplan vil forbedre afskrivningsmulig­hederne for IT-udstyr og formentlig også andet driftsudstyr for at skubbe gang i investeringerne. Flere andre tiltag, der fokuserer på mindre virksomheders likviditet, bliver også overvejet.

Cheflæge og ejer af privathospitalet ?Ciconia Karsten Petersen ville investere mere i IT-udstyr, hvis det var muligt at afskrive mere og hurtigere. Foto: Bo Amstrup Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

På privathospitalet Ciconia i Højbjerg ved Aarhus er behovet for investeringer konstant højt. Operationsudstyret og laboratorierne skal løbende fornyes, ligesom de komplekse IT-systemer bag hospitalets elektroniske patientjournaler jævnligt skal opdateres og fornyes.

Kun ved et relativt højt investerings­niveau kan hospitalet, der bl.a. er specialiseret i fertilitetsbehandling og ortopædkirurgi, fastholde konkurrencekraften og sikre en fornuftig indtjening.

Trods løbende høje investeringer i bl.a. højteknologiske laboratoriefaciliteter og avancerede IT-systemer kan cheflæge og ejer af Ciconia, Karsten Petersen, godt forestille sig at skrue en smule yderligere op for investeringerne. Det kræver dog, at rammebetingelserne – herunder afskrivningsreglerne – bliver bedre end i dag, hvor nyt udstyr afskrives over en lang årrække, der i mange tilfælde er længere end udstyrets reelle levetid.

»Vi har konstant behov for mange investeringer, og det er muligt, at vi vil investere endnu mere, hvis vi kan få afskrevet mere med det samme eller i løbet af en kortere årrække. Det gælder ikke mindst vores investeringer i IT-aktiver. IT-udstyr er meget vigtigt i forbindelse med håndtering af oplysninger om vores patienter og i vores samarbejde med regionerne og praktiserende læger,« siger Karsten Petersen.

Netop virksomhedernes investeringer i nyt IT-udstyr og anden driftsteknologi er et afgørende punkt i debatten om, hvordan vi kan løfte produktiviteten og dermed velstanden i Danmark. Utilstrækkelig investeringslyst er en af de afgørende udfordringer i dansk økonomi, og meget tyder på, at især mindre virksomheder har et stort efterslæb i investeringerne.

Allerede i forrige års vækstplan var et af hovedformålene at løfte virksomhedernes investeringer i nyt produktionsudstyr, og i de økonomiske ministerier, der lige nu forbereder en ny vækstplan, gløder regnemaskinerne i jagten på nye tiltag.

Mange modeller under overvejelse

I de økonomiske ministerier holder man fortsat på oplysningerne, og fra regeringen hedder det, at intet er besluttet. Men ifølge Berlingske Business’ oplysninger ligger det i kortene, at afskrivningsreglerne for især IT-udstyr – og muligvis også meget andet driftsteknologi – skal gøres mere attraktive. Samtidig bakker fremskredne analyser i de økonomiske ministerier op om at bruge afskrivningsværktøjet til at skubbe mere gang i investeringerne.

Ud over en kortere afskrivningstid for IT-udstyr er det under overvejelse at hæve grænsen for straksafskrivninger på al ny driftsteknologi for på den måde at sikre virksomhederne større fradrag her og nu. Særligt store straksafskrivninger på udvalgt udstyr kan komme på tale, ligesom et nyt såkaldt investeringsvindue, der giver ekstra afskrivningsmuligheder i en periode, er med i puljen af mulige forslag.

Regeringen forsøgte allerede i 2012 og 2013 at skubbe investeringerne i gang med et investeringsvindue, der gav virksomheder mulighed for at afskrive 115 kr., hver gang de investerede for 100 kr. i ny driftsteknologi. Men investeringerne skulle fortsat afskrives over en længere årrække, og virksomhedernes kortsigtede besparelser var for små til, at det for alvor skubbede gang i investeringerne.

Ved at give muligheder for hurtigere afskrivninger vil regeringen imødekomme et ønske i fagbevægelsen og store dele af erhvervslivet. Det vil samtidig især komme mindre virksomheder med behov for styrket likviditet til gode, og det vil dermed harmonere fint med regeringens ønsker.

Forældede regler for IT-afskrivninger

Som reglerne er i dag, tager det omkring otte år at afskrive – og dermed få fradrag for – 90 procent af investeringen i såkaldt almindelige aktiver, herunder IT-udstyr. Men især meget IT-udstyr, som spiller en vigtig rolle i jagten på øget produktivitet, har i realiteten en langt kortere levetid, før det er forældet og bør udskiftes.

»Investeringer i IT-aktiver er for mange mindre virksomheder nok den absolut største post, når vi taler om investeringer i driftsmidler. De må samtidig forventes at udgøre en stadig større andel af budgettet for mindre virksomheder, og bedre afskrivningsregler vil få en mærkbar betydning for især mindre virksomheders investeringer i IT-aktiver. Jo før man kan få pengene retur, desto større incitament er der for nye investeringer,« siger skattepolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Ravn.

Mange erhvervsorganisationer og fagforbund mener derfor, at man både bør forkorte den samlede afskrivningstid og give mulighed for at afskrive en langt større del af investeringen med det samme.

Nye afskrivningsregler er blot et enkelt af en bred vifte af forslag, som regeringen i øjeblikket forbereder. Hovedfokus bliver dog lagt på anbefalinger fra Produktivitetskommis­sionen om bl.a. afregulering, øget konkurrence og bedre offentligt-privat samarbejde.

Regeringen overvejer derudover ifølge Berlingske Business’ oplysninger flere andre tiltag, der er målrettet mindre virksomheders likviditetssituation. Det er bl.a. en mulighed endnu en gang at styrke de to store statslige fonde, Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden, med nye låneordninger eller at udvide eksisterende ordninger. Derudover er det en mulighed igen at se på mindre virksomheders kredittider.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har ingen kommentarer til muligheden for bedre afskrivningsregler eller andre værktøjer i den kommende vækstplan.