Virksomhederne er blevet mere afhængige af ERP

ERP-systemer bliver mere og mere omfattende og dermed også mere forretningskritiske.

Betegnelsen ERP dækker ikke længere alene over et avanceret økonomisystem. I dag fås systemerne i pakkeløsninger, der integrerer ERP-systemet med blandt andet CRM , HR og e-shopløsninger.

- Tendensen går imod brede løsninger, der dækker de fleste forretningsområder. Derfor er systemerne blevet forretningskritiske – de har for manges vedkommende stor indflydelse på, hvordan forretningen kører, siger Herbert Nathan, partner i konsulentfirmaet HerbertNathan & Co, der rådgiver om anskaffelse af forretningssystemer.

- Med andre ord kan det rigtige system med den rigtige implementering give konkurrencefordele. Omvendt risikerer man, hvis man vælger det forkerte system eller ikke får implementeret systemet rigtigt at sidde med et forretningsmæssigt problem. Derfor besluttes ERP-investeringer i dag typisk i direktions- og bestyrelseslokalet, og vi ser flere og flere topledere, som ønsker at forstå implikationerne af ERP, siger Herbert Nathan.

Masser af fordele

Han nævner fire områder, hvor ERP typisk kan give fordele:

- Først og fremmest kan man spare omkostninger i forhold til IT og medarbejdere, og man opnår en lavere kapitalbinding. Sekundært vil ERP som oftest give effektiviseringsgevinster i form af forbedrede arbejdsprocesser og større kvalitet i arbejdet. Det sparer tid og frigør ressourcer til mere værdiskabende arbejde. Endvidere giver ERP-systemer større langsigtet konkurrrencekraft, større omstillingsevne og større mobilitet og medarbejdertilfredshed. Endeligt giver ERP ofte forbedret ledelsesinformation og bedre grundlag til at træffe både operationelle og taktiske beslutninger, fortæller Herbert Nathan

Det er imidlertid ikke nemt at finde rundt i junglen af store ERP-systemer. Der er ifølge Herbert Nathan omkring 35 udbydere i Danmark, hvoraf de 20 henvender sig til store og mellemstore virksomheder, mens de 15 henvender sig til små virksomheder.

- Stort set alle leverandører kommer med de samme budskaber. Systemerne ligner umiddelbart hinanden, og som køber kan det være svært at overskue, hvilket system, der understøtter ens forretning bedst. Derfor er det vigtigt at tænke sig godt om og begynde med at få lavet en god businesscase, som man kan bruge til at styre projektet efter, mener Herbert Nathan.

Virksomhedens behovDet handler først og fremmest om at opstille et objektivt beslutningsgrundlag omkring, hvilket system og hvilken leverandør, der bedst opfylder virksomhedens behov.

- I første omgang er det vigtigt at få afdækket de forretningsmæssige behov. Dernæst er opgaven, at beslutte hvilke leverandører, man ønsker tilbud fra. Vi anbefaler ikke at modtage tilbud fra mere end tre leverandører. Det er dog vigtigt, at alle leverandørerne har en reel chance for at vinde opgaven, således at kvaliteten af tilbuddene er i top, siger Herbert Nathan.

Han anbefaler, at man derefter møder leverandørerne i form af workshops, hvor man får verificeret tilbuddet og demonstreret systemet. Det giver mulighed for at få afstemt forventninger og afklaret eventuelle uklarheder.

Når man har valgt systemet, er det dog mindst lige så vigtigt at få det implementeret rigtigt. Her er leverandørerne kommet kunderne i møde.

Systemerne bliver nemlig stadigt mere brugervenlige og lettere at gå til.

- Udviklingen går i retning af, at systemerne skal kunne implementeres hurtigere. Man arbejder med at forbedre brugergrænsefladen, så programmerne bliver umiddelbart tilgængelige for flere medarbejdere i den enkelte virksomhed, siger Herbert Nathan.

I fremtiden vil man se endnu mere fleksible systemer, der kommer brugernes behov i møde, fortæller lektor Lars Frank, der forsker i tredjegenerations-ERP-systemer ved Copenhagen Business School.

- For eksempel bliver det muligt for brugerne at udtrykke særlige behov gennem specielle sprog, hvorefter der automatisk genereres ændringer til ERP-systemet. Vi kommer også til at se ERP-moduler fra forskellige systemer, der kan integreres med hinanden. Det kan for eksempel være en fordel i forbindelse med fusion af virksomheder, der kører med forskellige systemer, siger Lars Frank. Han mener også, at man i fremtiden vil se systemer, der er indrettet efter, at enhver bruger skal kunne være en mobil bruger, som kan arbejde selvstændigt samtidig med, at det mobile ERP-system er integreret med virksomhedens centrale ERP-system.