Virksomheder mangler fokus på trivsel

Psykisk arbejdsmiljø. Motiverede og tilfredse medarbejdere betaler sig på bundlinjen. Men mange virksomheder fokuserer ikke nok på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Talrige undersøgelser viser, at motiverede medarbejdere arbejder bedst, og ifølge tal fra Ledernes Hovedorganisation, kan det også ses på bundlinjen. Men selv om de fleste er enige om sandheden i ovenstående udsagn, magter mange virksomheder ikke at tage ordentligt fat på problemerne.

- Ofte glemmer små virksomheder at holde fokus på medarbejdernes trivsel, når firmaet begynder at vokse. Mange medarbejdere sidder rundt omkring og tænker, at forholdene var bedre, da de kun var fem i virksomheden, og kontakten til ledelsen var mere direkte, siger specialkonsulent i Dansk Erhverv Anita Rosenstand.

En ny stor undersøgelse af motivation og trivsel på det danske arbejdsmarked viser, at tre ud ti medarbejdere er utilfredse med arbejdsforholdene, og at det i mange tilfælde er forholdet til den nærmeste leder, den er gal med.

- Der ligger en stor udfordring i at skabe bedre arbejdsmiljø i mange virksomheder, siger lektor ph.d. Torben Andersen, der sammen med analysevirksomheden Enalyzer har lavet undersøgelsen.

Ifølge ham er der især brug for en øget indsat i både offentlige og private servicevirksomheder. For eksempel i dagligvarebranchen.

Betaler sig på bundlinjenLedernes hovedorganisation gennemførte i januar 2007 en undersøgelse af arbejdsmiljøets indflydelse på virksomheders resultater. Her var konklusionen, at virksomheder med mange tilfredse medarbejdere samtidig havde en god markedsposition, lav medarbejdergennemstrømning samt minimalt fravær og stort overskud.

- Et godt arbejdsmiljø er blevet et konkurrenceparameter i jagten på ansatte, men det betaler sig altså også på bundlinjen, siger arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation Lars Andersen.

Ifølge ham er det vigtigt for virksomheder i alle brancher at sikre tilfredse medarbejdere.

- Det er et klart ledelsesansvar at skabe en virksomhedskultur, hvor medarbejderne har mulighed for at tage et medansvar for en positiv udvikling, siger han.

Lars Andersen forklarer, at dagens samfund kræver en anden ledertyper end tidligere. Hvor en leder før var en fagligt funderet og respekteret medarbejder, er der i dag behov for beslutningstagere, som kan kombinere flere forskellige former for ledelse.

Lokaliser problemerne- Den ledertype, som ansættes i dag, skal have en stor social indsigt. Vedkommende skal have lyst til at arbejde med både individer og grupper, og så skal en leder kunne skifte mellem at kunne være indfølende og at kunne give en retning og holde fast i den, siger han.

Det nationale center for arbejdsmiljøforskning arbejder med forskning i psykisk arbejdsmiljø, og ifølge seniorforsker Karen Albertsen er der mange årsager til, at medarbejdere bliver utilfredse.

- Når der stilles store krav i forhold til de tilgængelige ressourcer, kan det have indflydelse på forholdet til ledelsen. Konkurrencen om at sikre ordrer og hente profit lægger pres på de ansatte, siger hun.

Karen Albertsen peger på, at der er en tendens til at behandle stress og udbrændthed som individuelle problemer i stedet for som et udtryk for, at der er organisatoriske problemer.

- Trivsel er et ledelsesansvar, som kan være svært at få til at passe med den overordnede strategi, der ligger for virksomheden. Men først og fremmest handler det om at lokalisere problemerne, siger hun.

Lars Andersen erkender, at mange ledere og mellemledere skal blive bedre til den balancegang, der ligger i at sikre tilfredse og effektive medarbejdere.

Han slår dog fast, at det danske arbejdsmarked ikke er et dårligt sted at have et arbejde.

- Der er tegn på, at arbejdsglæden er under pres, men hvad angår forholdet mellem medarbejdere og ledelse viser flere undersøgelser, at de nordiske lande ligger i top, siger han.