Virksomheder kommer i front via netværk

Virksomheder, der samarbejder om produktudvikling og videndeling i netværk og klynger, klarer sig bedre end andre. De får konkurrencefordele, som virksomhederne ikke kan opnå alene, viser undersøgelse. Nye robotbaserede landbrugsredskaber er et blandt mange resultater af samarbejdet, der også omfatter universiteter.

Foto: Flemming Nielsen Story2Media
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

På de våde, skrå engarealer nær Foulum ved Viborg kan man indimellem se en robot-græsslåmaskine køre rundt. Det er dog ikke en almindelig robotslåmaskine, som vi kender dem fra villahaver. Den er ganske stor, men alligevel let nok til at ikke at synke i. Og den høster græsset, som samles ind og bruges til produktion af biogas eller som biogødning til produktion af økologiske grøntsager.

Grassbot, som slåmaskinen hedder, består af en redskabsbærer på larvefødder, som er udviklet af firmaerne Lynex i Aarhus, Conpleks i Struer samt Syddansk Universitetscenter. De tre aktører har også skabt et virtuelt tabletbaseret styresystem til robotten. Selve slåmaskinen kommer fra den store landbrugsmaskinproducent Kongskilde i Sorø, mens det GPS-styrede ruteplanlægningsværktøj er udarbejdet på Aarhus Universitet. Robotten overvåges fra tabletten af en operatør, der kan føre tilsyn med op til tre robotter ad gangen. En der høster, og to der samler græs op.

Perspektivet er, at græsset på våde engarealer nu kan anvendes samtidig med, at naturen plejes.

Det giver landmændene mulighed for at tjene penge på engarealer, som ellers ville ligge brak. Samtidig kan de involverede virksomheder få udviklet en ny type landbrugsredskaber, som er virtuelt styrede. Den store praktiske fordel ved græsslåningsrobotten er, at den ikke skal bemandes. Dermed bliver den så let, at den kan operere i de våde, mudrede engområder. Dem er der 150.000 hektar af i Danmark.

Den nye robotgræsslåningsmaskine sættes i produktion til næste år. Den har også vakt stor interesse hos kommuner, der har engarealer at pleje. Desuden er eksport-potentialet stort. Der er masser af våde enge rundt om i Europa med biomasse, som kan bruges i energiproduktionen.

Netværk koordinerer

Grassbot er et udviklingsprojekt med mange deltagere. Projektledelsen er stillet til rådighed af Inbiom, et netværk af virksomheder med interesse for biomasse. Omkring 750 virksomheder og enkeltpersoner er tilknyttet netværket Inbiom, der har seks med-arbejdere, finansieres af Region Midtjylland, Region Sjælland samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Netværket har ud over projektledelsen også medvirket ved ansøgning af EU-midler til slåmaskineprojektet.

Ud af Inbiom er desuden vokset en egentlig klynge af virksomheder, som arbejder med biomasse, Bio-cluster.dk. Denne klynge er ligesom Inbiom baseret i Midtjylland og har til huse i Agro Business Park i Foulum. I Bio-cluster arbejder en lang række virksomheder med intelligent udnyttelse af biomasse. Klyngen har adgang til Aarhus Universitets institutter inden for agroøkologi, husdyrvidenskab, kemi, fødevarer og ingeniørvidenskab. Desuden er der forsøgscentre i området.

Hvor Inbiom-netværket er lidt løsere og rummer virksomheder og interessenter, som også arbejder med andet end biomasse, er bioclusteret et noget tættere samarbejde mellem virksomheder, der hjælper hinanden og drager fordel af den viden, som er samlet i Danmark omkring biomasse.

Klynger har haft effekt historisk

Erhvervshistorien har vist, at virksomheder, der understøtter hinanden i netværk eller klynger og samarbejder med universiteter og læreanstalter, har bedre vækstbetingelser end andre. Især hvis der er en stor lokal og kvalificeret efterspørgsel på de produkter, der arbejdes med. Det var den amerikanske erhvervsforsker Michael Porter, der først dokumenterede denne sammenhæng. I Danmark har vi en stærk fødevareindustri baseret på et veludviklet primærlandbrug med tilhørende forskningsinstitutioner. Danmarks styrkeposition på fødevarer er et eksempel på, at klyngeteorien holder.

»Ved at skabe samarbejde mellem virksomheder på tværs og formidle ny viden giver netværk og klynger virksomhederne konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene,« forklarer sekretariatschef i Inbiom, Jacob Mogensen.

Ikke mindst små og mellemstore virksomheder opnår store fordele ved at samarbejde i klynger og netværk. Mange af dem støttes i deres drift af enten Forsknings- og Innovationsstyrelsen eller af regionerne.

Grundlæggende er der fem hovedkategorier af aktiviteter.

1. Matchmaking og videndeling (for eksempel workshop og faglige netværk).

2. Konkrete samarbejdsprojekter (for eksempel innovationsprojekter med viden-institutioner).

3. Kompetenceudvikling (for eksempel kurser og sparring).

4. Formidling (for eksempel konferencer og seminarer).

5. Internationalisering (for eksempel samarbejde med udenlandske klynger og viden-institutioner).

Klyngevirksomheder er innovative

En undersøgelse baseret på svar fra 950 danske virksomheder, som er aktive medlemmer af en klynge eller et netværk, viser, at klynge- og netværksvirksomheder er mere innovative og mere produktive end gennemsnittet.

Klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation, blandt andet med ny viden, metoder og ideer, konkluderer Forsknings- og Innova-tionsstyrelsen på grundlag af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet følgende:

  • Knap 60 procent af virksomhederne har eller forventer at skabe innovation i form af nye produkter, services eller processer på grund af deltagelsen i klynge- og netværks-aktiviteter.
  • Virksomhederne opnår klart de største effekter, når netværk eller klynger fører til gennemførelse af konkrete innovationsprojekter i samarbejde med videninstitutioner som i tilfældet med robotslåmaksinen.
  • Klynge- og netværkssamarbejde giver nye samarbejdspartnere og øget synlighed for virksomhederne.

Klynge- og netværkssamarbejder på nationalt plan har dog sine grænser. Den viden og de samarbejdspartnere, som er de bedste for en virksomhed, ligger ikke altid inden for landets grænser.

Men det tages der også i stigende grad højde for i de danske klynger og netværk, hvoraf flere har påbegyndt en internationaliseringsproces.

»Vi kan sagtens samarbejde med en partner i Australien, hvis det fremmer en sag. Men det sker med udgangspunkt i de interesser, danske virksomheder har,« forklarer Jacob Mogensen.