Virksomheder køber stadig mere forskning i udlandet

Forskning og udvikling er blevet en international global forretning. Danske virksomheder øger deres forskning og udviklingsbudgetter, men de bruger stadig flere af deres forskningspenge i udlandet, viser ny analyse.

Teknisk direktør hos Skov A/S Jørgen Mogensen foretrækker at fastholde forskningen tæt på hovedkvarteret, lige som så mang andre danske virksomheder, hvorimod udvikling godt kan rykke tættere på kunden i takt med, at Skov gør sig gældende på flere oversøiske markeder. Foto: Skov A/S Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Skov A/S i Glyngøre i Salling fremstiller klimaanlæg til stalde, hvor der produceres kyllinger og grise. Anlæggene sælges overalt i verden. 50 pct. af virksomhedens omsætning på 470 mio. kr. går til eksport.

Det lyder måske simpelt, men virksomheden er i forhold til sin størrelse en af de mest forskningstunge i Danmark. Hele 65 medarbejdere – eller en tredjedel af dem, der arbejder for virksomheden i Danmark, er ansat i forsknings- og udviklingsafdelingen. De fleste er ingeniører, men der er også agronomer, biologer og IT-folk i staben.

Det er også i Danmark, at virksomheden tester sine løsninger sammen med landmænd, højere læreanstalter, universiteter og andre, som kan bidrage, når det gælder produktudvikling af klimaanlæg til stalde. Forskningsmiljøet for landbrugsrelaterede produkter og løsninger har stærke historiske rødder i Danmark helt tilbage fra 1900-tallet, hvor andelsbevægelsen blev grundlagt.

Men en del af Skovs udvikling foregår også i Malaysia, hvor Skov har en software-afdeling på seks medarbejdere, der arbejder med integration af Skovs løsninger til kundernes styrings- og økonomisystemer. Afdelingen i Malaysia er etableret for at sikre, at Skov til stadighed kan øge sin softwareudvikling. For selv om koncernen foretrækker at udvikle herhjemme, må mere udvikling lægges uden for landets grænser. Ikke fordi det er billigere, men fordi de nødvendige kompetencer er til stede her. Det er simpelthen svært at finde tilstrækkeligt med software-programmører i Danmark. Skov er kun en af mange danske forskningstunge virksomheder, der i stigende grad må hente deres viden uden for landets grænser.

En ny undersøgelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at danske virksomheder forsker stadig mere, og at de i endnu højere grad end tidligere køber sig til viden i udlandet.

Siden 2005 er andelen af forskning, som er købt i udlandet, tredoblet. I samme periode har der været en samlet stigning i virksomhedernes forskning og udviklings- investeringer på godt 40 pct.

Udviklingen er for så vidt naturlig, eftersom al viden om forskningsrelevante emner ikke findes i Danmark.

Men internettet og internationaliseringen har gjort det nemmere at finde vej til lige netop de forskere og udviklere, som er relevante for danske virksomheder

Skov foretrækker som mange danske virksomheder at fastholde forskning tæt på hovedkontoret. Man er også forsigtig med at lægge test ud til eksterne leverandører – bl.a fordi virksomheden selv lærer meget i testfaserne.

»Vi har i Danmark et tæt samarbejde med universiteter, landmænd, GTS-institutter og andre vidensinstitutioner. Vi har bl.a. brug for meget detaljeret viden om, hvordan luft udfolder sig. Så længe vores universiteter er på toppen og så længe, der stadig er dygtige landmænd i Danmark, kan jeg ikke forestille mig, at vi flytter forskning ud af landet,« siger teknisk direktør Jesper Mogensen.

Udviklingsopgaverne kan derimod godt rykke tættere på kunden i takt med, at Skov gør sig gældende på stadig flere oversøiske markeder.

De forskningstunge klarer sig bedst

En anden forskningstung virksomhed i Danmark er Cobham Satcom, det tidligere Thrane og Thrane, der fremstiller satellit kommunikationssystemer til brug i skibe og fly. Man koncentrerer sin forskning om områder, der har særlig betydning for Cobhams produkter – d.v.s. først og fremmest satellit-telefoni og antenner, der kan opsamle signaler under svære vilkår. Samtidig forsøger man så godt som muligt at følge med i teknologiudviklingen på telefoni-området, selv om den er svært overskuelig.

Forskningen hos Cobham er samlet på lokaliteter, hvor der også foregår produktion. Derved kan Cobham i højere grad teste, om produkterne lever op til kundernes forventninger. Styrelsen for Forskning og Innovation noterer i sin rapport, at internationaliseringen af forskningen for så vidt er naturlig – i det omfang udlandet også efterspørger dansk forskning, kan der blive tale om en win-win-situation. Det er konklusioner, som Peter Olesen – tidligere formand for Det Strategiske Forskningsråd, og p.t. bestyrelsesformand i European Institute of Innovation and Technology – kan nikke genkendende til.

»Forskning handles i et globalt supermarked. Det har været tilfældet i de sidste 15-20 år. Det positive er, at danske virksomheder faktisk prioriterer deres forsknings- og udviklingsindsats og erkender, at en del viden skal købes eller skaffes via samarbejder,« siger Peter Olesen.

»Til gengæld savner jeg en analyse af handelsbalancen inden for forskning og viden. Hvor meget køber vi og hvor meget sælger vi. Tallenene i rapporten indikerer, at vi køber stadig mere. Det er rigtigt, at danske virksomheder bruger flere penge på forskning og udvikling, men det store hop kom lige før finanskrisen. Nu ser vi så, at vi køber mere viden i udlandet. Betyder det mon, at vores handelsbalance på feltet har udviklet sig dårligt. Det savner vi en analyse af,« tilføjer han

Uanset om virksomhederne bedriver egen forskning eller tilkøber forskning udefra, er der dog ingen tvivl om resultatet. Ifølge analysen klarer de virksomheder, der bruger flest penge på forskning og udvikling sig væsentligt bedre end gennemsnittet.

Virksomheder, der hverken køber eller selv udfører forskning og udvikling, har siden 2005 haft en lavere værditilvækst per ansat end andre virksomheder.

Virksomheder med stort fokus på forskning og udvikling er gennemsnitligt mere eksportorienterede end andre virksomheder. For eksempel stammer 40 procent af omsætningen hos virksomheder med både egen og købt forskning og udvikling fra eksport.

Bedre rammevilkår

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) fremhæver i en kommentar, at det har stor betydning for samfundsøkonomien, at virksomhederne investerer i forskning og udvikling.

»Det er derfor vigtigt, at vi fra politisk hold skaber de bedst mulige incitamenter og betingelser for dansk erhvervsliv for dermed at styrke deres adgang til ny viden. Investeringerne forbedrer ikke kun den enkelte virksomheds økonomi, men har en afsmittende effekt på den samlede økonomi og dermed på vækst og velstand i hele samfundet,« siger Sofie Carsten Nielsen.