Virksomheder går glip af offentlige millioner

En ny rapport viser, at fire ud af fem IT-virksomheder mener, at det er for omkostningsfuldt eller tidskrævende at komme med et bud på offentlige opgaver.

Birgitte Hass Fold sammen
Læs mere

Flere It-virksomheder kigger udenom opgaver for det offentlige, fortæller DR Nordjylland.

En ny rapport viser, at fire ud af fem IT-virksomheder mener, at det er for omkostningsfuldt eller tidskrævende at komme med et bud på offentlige opgaver.

»Dem kommer vi ikke i nærheden af på grund af den tunge vej,« siger Morten Hovaldt. Han er direktør i den nordjyske it-virksomhed Complea.

Hundredvis af spørgsmål og ofte flere ugers forberedelse afholder ham fra at byde på offentlige opgaver.

»Virksomheder som vores taber for meget i den langsommelige kamp, det er at byde på en sådan opgave,« siger han.

Fire ud af fem adspurgte virksomheder i it-branchen undlader helt at byde ind på offentlige opgaver, fordi det enten er for tidskrævende eller dyrt, viser en rapport fra Center for forskning i offentligt-privat samspil.

Formanden for brancheforeningen IT-branchen, Birgitte Hass, mener det skaber ubalance:

»Det er et meget stort problem hvis det offentlige alene handler hos en lille del af branchen, og det forhindrer den vækst og innovation, vi ellers kunne få,« siger hun.

Særligt de små og mellemstore virksomheder har svært ved at byde ind på opgaverne, fordi det kan koste helt op til 16 procent af opgavens værdi bare at give et bud, viser rapporten. Penge, der er tabt, hvis ikke man vinder udbuddet.

For de virksomheder, der vinder opgaverne, er der mange penge at komme efter. Rapporten viser, at en offentlig opgave for it-branchen i gennemsnit er på 10 millioner kroner. Juridisk er der dog intet til hinder for, at kommuner og ministerier gør det nemmere for alle at byde, lyder det fra erhvervsordfører og medlem af venstre Torsten Schack. Han henviser til en ny udbudslov, som trådte i kraft sidste år

»Den giver langt flere muligheder for at gribe det anderledes og mindre bureaukratisk an.«

Derfor opfordrer han dem, der står for udbuddene, altså kommuner, ministerier og styrelser til at være mere fleksible.

»Der er deres ansvar, at sikre, at man tilrettelægger udbuddet mest hensigtsmæssigt,« siger Torsten Schack.