Virksomheder bryder kommunalt affaldsmonopol

Fra nytår bliver det muligt for virksomheder, såsom Nespresso og Ikea, at tage brugte kaffekapsler og møbler retur fra kunderne. Kommunerne advarer imod, at det kan fordyre den kommunale affaldshåndtering.

En genbrugsplads i Odder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Axel SchŸtt

Kommunernes monopol på at indsamle affald hos danskerne bliver brudt fra årsskiftet, når en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet gør det muligt for private virksomheder at tage brugte produkter tilbage.

»Vi gør det nemmere for virksomheder at gå foran ved at genanvende. Med de nye regler kan virksomhederne selv indsamle affaldet fra deres produkter, hvis de gør det lige så godt eller bedre end kommunerne,« siger miljøminister Ida Auken (SF).

To virksomheder melder sig klar til at benytte sig af de nye muligheder, og ifølge Dansk Erhverv vil der kommer flere til, som kan se en forretning i at genbruge brugte produkter.

»Vi synes, det er fint, at man udsætter den kommunale affaldsindsamling for konkurrence, så vi kan få skabt nogle private ordninger, der kan hjælpe til at opfylde regeringens ambitiøse mål for at genanvende ressourcerne,« siger miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv.

En af de virksomheder, der står på spring til at benytte den nye ordning, er Nespresso. I Schweiz har Nespresso indgået samarbejde med postvæsenet, der afhenter brugte kaffekapsler hos forbrugerne. Så vidt har man ikke tænkt sig at gå i Danmark.

»Vores vurdering er, at det vil være for dyrt at etablere en løsning med det danske postvæsen. I stedet går vi efter at lave et system med 31 genanvendelsespunkter i Danmark - det vil sige, at man kan returnere kapslerne hos vores egne butikker og hos vores største forhandlere,« siger country manager Niels Bille, Nespresso.

Han oplyser, at virksomheden gennem længere tid har presset på for en ændring, så det er muligt at indsamle de kasserede kapsler.

»Vi gør det ikke, fordi det er en god forretning at genanvende kapslerne, men fordi det passer med vores politik omkring genanvendelse og miljørigtig produktion,« siger Niels Bille og oplyser, at Nespresso har indført lignende indsamlingsordninger i 19 lande.

Også møbelgiganten Ikea ser store muligheder i at genbruge udtjente produkter.

»Vi har ikke en færdig plan klar for, hvordan vi vil udnytte de nye muligheder. Men vi gør os mange tanker - lige fra at genanvende aluminium fra fyrfadslys til genbrug af tekstiler og møbler, springmadrasser eller køkkener,« siger miljøchef Jonas Engberg, Ikea.

Han henviser til, at Ikeas franske varehuse har etableret ordninger, hvor man tager tekstiler og møbler retur fra kunderne.

Miljøchefen vurderer, at en højere grad af genbrug også kan komme forbrugerne til gavn i form af lavere priser.

»Hvis vi i højere grad kan holde brugen af ressourcer i et kredsløb, vil det alt andet lige mindske produktionsomkostningerne og føre til billigere produkter,« siger Jonas Engberg.

Hos kommunerne, der nu får private aktører som konkurrenter på affaldsområdet, er man overvejende positiv. Men man løfter dog en pegefinger i forhold til, at det kan forringe værdien af det tilbageværende affald, som ingen ønsker »at røre ved«.

»Vores forbehold er, at hvis man tager alle værdierne ud af det affald, som kommunerne håndterer i dag, så vil det alt andet lige blive dyrere for borgerne at få restaffaldet håndteret. Det kan, afhængig af hvor stort omfanget af det her bliver, resultere i både stigende antal lastbiler og stigende renovationsgebyrer. Nu skal vi granske forslaget nøje og komme med vores høringssvar til forslaget,« siger konsulent Anders Christiansen, Kommunernes Landsforening.

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen ventes at træde i kraft kort efter nytår.