Vindkraft løfter DONGs resultat frem mod børsnotering

Energiselskabet DONG har netop offentliggjort kvartalsregnskab, og her er det i særdeleshed selskabets vindmøller, der driver værket. Selskabet opjusterer sit langsigtede afkastmål.

Henrik Poulsen, adm. direktør i DONG Energy, har netop præsenteret energikoncernens regnskab for første kvartal 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Efter en enorm nedskrivning i afslutningen af 2015, er DONG Energy nu tilbage på banen med et meget godt regnskab, hvor særlig vindmøllerne i koncernen bidrager positivt frem mod den kommende børsnotering af selskabet.

Driftsresultatet i DONG steg til 8,1 mia. kr. i 1. kvartal 2016 mod 6,0 mia. kr. i 1. kvartal
2015, svarende til en stigning på 35 pct., og her er det som nævnt vindkraften, der bidrager stærkt. Hele 53 pct. er driftsindtjeningen steget, og det giver et driftsresultat på 2,9 mia. kr.

»DONG Energy har haft en meget tilfredsstillende start på 2016. Vores strategiske omstilling til vedvarende energi og grønne kundeløsninger er godt i gang og understøtter vores stærke økonomiske resultater – både på kort og lang sigt, hvilket har ført til at vi har opjusteret vores ROCE forventninger for koncernen fra 12% fra 2020 til 12%-14% i perioden 2017-2020,« siger Henrik Poulsen, koncernchef i DONG Energy.

ROCE er et mål for afkast på den investerede kapital, og det er et af de mest centrale tal, som investorer kigger på, når de skal investere i selskaber. Med DONGs børsnotering i horizonten vil denne opjustering garanteret give store smil i DONGs ejerkreds.

Der er dog umiddelbart ikke noget nyt i forhold til timingen af den nævnte børsnotering. Henrik Poulsen skriver i sin beretning, at man stadig arbejder hen mod en notering inden første kvartal 2017.