Vindfokus koster dansk førerposition

Den danske klimapolitik er for snæver i sit fokus på vindenergiområdet, lyder dommen fra de danske virksomheder. Som konsekvens risikerer Danmark at blive hægtet af nye forretningsområder på klimaområdet, advarer Dansk Erhverv.

Foto: Scanpix Denmark/Mikkel Møller Jørgensen.
Læs mere
Fold sammen
Den danske erhvervspolitik på klimaområdet har været alt for optaget af vindenergiområdet, mens man har forsømt andre teknologier. Det mener 72 procent af de adspurgte danske virksomheder i en ny undersøgelse, som Dansk Erhverv har lavet. Samtidig udtrykker virksomhederne dyb bekymring for, at Danmark går glip af de muligheder, der ligger i at tænke ’cleantech’ i bredere forstand.

Virksomhederne peger blandt andet på, at man i Danmark ikke er god nok til at udnytte potentialet i teknologier som bølge- og solenergi, ligesom man ikke får nok ud af rådgivningssektoren.

»Vi har tendens til at lægge alle æg i en kurv, men det er altså ikke nok. Undersøgelsen taler sit tydeligt sprog. Virksomhederne vil have mere bredde i klimapolitikken. Og regeringen har med det forestående klimatopmøde en historisk mulighed for at være visionær,« lyder det fra Mette Vadstrup, klimachef i Dansk Erhverv.

Viden fra udlandet
Det er ellers ikke fordi, at de danske virksomheder ikke har taget klimadagsordenen til sig. Eksporten af energiteknologier nåede sidste år op på 64 milliarder kroner, hvilket var en vækst på hele 19 procent i forhold til året før. EU-landene, EU15, havde til sammenligning som helhed en vækst- stigning på blot fem procent.

Men den udvikling vil ikke nødvendigvis fortsætte af sig selv, lyder advarslen fra de danske virksomheder.

»Danmark har været et forgangsland på energiområdet, men de seneste år er klimaet i høj grad også kommet på dagsordenen i konkurrerende lande. Derfor kan vi ikke bare læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Vi må fortsætte udviklingen men med mere bredde. Vores undersøgelse viser jo også, at virksomhederne er meget interesseret i at hente viden hjem fra udlandet, og så forsøge at videreudvikle den herhjemme,« siger Mette Vadstrup.

Hun henviser til, at 93 procent af de adspurgte virksomheder er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke kun skal satses på forskning i Danmark, men at vi også skal blive bedre til at hjemtage klimaviden fra andre lande.

Irrationelt
En af de virksomheder, der har savnet opbakning til at afsætte en teknologi, de har udviklet på baggrund af forskning fra både Danmark og udlandet, er 7-Technologies i Birkerød, der laver softwarestyring til fjernevarmeanlæg og drikkevandsforsyning:

»Fokus har været utroligt meget på vind-siden – også når vi taler eksportfremstød i udlandet. Jeg savner i høj grad, at danske myndigheder gør en større indsats for at promovere mange af de andre klimatiltag, vi kan tilbyde fra danske virksomheders side. Det er politisk irrationelt, at fokus kun er på én branche, og ikke i stedet bliver bredt ud til alle de områder, hvor vi kan gøre en forskel,« siger salgschef i 7-Technologies, Leif Jakobsen.

Lidt samme erfaring har firmaet Flex-Control gjort sig:

»Der er stort set ingen fokus på energibesparende tiltag fra myndighedernes side. Det ville klart sætte skub i den danske udvikling af klimateknologier, hvis man fra politisk hold støttede for eksempel investeringer i energibesparende tiltag eller tilbød finansiering af energirigtige løsninger på favorable vilkår,« mener Christian Johnstad-Møller, direktør i Flex-Control Industri, der leverer software til energistyring i virksomheder.