Vil gerne lave glidende generationsskifte...

Jeg ejer/driver en mindre virksomhed med fremstilling af udstyr til sejlsport. Vi har en stigende omsætning på cirka 7 millioner kr. Da jeg er fyldt 60 år, melder tanken sig om et eventuelt salg af firmaet. Vores produkter er kendt af alle inden for branchen og har en betydelig markedsandel samt gode referencer. Der er ikke umiddelbart nogen oplagte "arvinger" så det mest realistiske vil nok være at finde en samarbejdspartner, der i løbet af to til tre år kunne overtage firmaet, alternativt at sælge det til en konkurrerende virksomhed. Er der særlige forhold, der skal tages højde for ved en samarbejdsaftale, hvor jeg skal fungerer som sparringspartner, konsulent for en kommende ejer. HA

Kære HA

Som ejerleder er det at lade stafetten gå videre til en ny ejerleder en opgave, der kræver stor omhu, fordi der er så mange forhold, der skal være på plads. Det lyder, som om du tager opgaven alvorligt, og at du nu har en person, du mener, der kan være den rig-tige arvtager.

Ledelse er meget vigtig for en virksomhed. Du må være så sikker som muligt på, at han kan være den rigtige leder. Det kan være, at han er branchemand og har gjort det godt hos en kollega, eller at han i andre virksomheder har været outstanding. Vi håndværkere vil jo gerne have, at den unge har den samme kærlighed til håndværket. Men det er ikke altid det vigtigste for en virksomhed.

Virksomheden kan kun have det godt med en god ledelse. Så dine medarbejdere vil være afhængig af den nye leder.

For dig som sælger er situationen forskellig, om du får dine penge på en gang, eller du skal lade en del af beløbet stå, måske i form af at du deltager i overskuddet i en periode. Hvis det er situationen, bør du have mulighed for at kunne gribe ind for ikke at tabe dine penge. Det er altid en ømtålelig forhandling at skabe sikkerhed for den gamle ejers penge og at give plads til den nye ejerleder. Et hovedprincip må være, at hvis den kommende ejer ikke kommer med pengene eller stiller sikkerhed for en aftalt købesum, må han tåle, at sælger kan lade handelen gå tilbage. Det er ikke nok, at sælger kan komme i virksomheden som rådgiver.

Disse forhandlinger er altid ømtålelige, og der skal for din skyld være skriftlige aftaler for, at de kan dokumenteres. Jeg anbefaler meget stærkt, at du bruger en rådgiver og advokat, der har erfaring i den type handler.

Med venlig hilsen

Niels Bjerregaard