Victoria har papirtynd egenkapital efter tre kvartaler

Ejendomsselskabet Victoria Properties kom ud af årets første tre kvartaler med et underskud efter skat på 15,6 mio. euro, eller 116,0 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen

Det fremgår af selskabets kvartalsopdatering.

Resultatet belastes af nedskrivninger på ejendomme på 17,4 mio. euro., og egenkapitalen er ved udgangen af september skrumpet til blot 2,7 mio. euro.

- Det fremhæves at denne (egenkapitalen, red) er opgjort før det yderligere tab som følge af efterfølgende nedlukning af finansielle instrumenter som beskrevet ovenfor på 1,6 mio. euro (-11,7 mio. kr.), skriver Victoria.

Ejendomskoncernen vil nu forsøge at sælge sine resterende overvejende erhvervsejendomme.

Selskabet indgik i oktober aftale med Finansel Stabilitets datterselskab FS Property Finance om refinansiering og yderligere ejendomssalg. Aftalen går ud på, at den hidtidige finansieringsaftale forlænges til udgangen af 30. juni 2015, hvorefter det tilbageværende engagement forfalder fuldt ud. Dermed er Victoria reelt under afvikling.

For hele 2013 venter Victoria Properties et resultat på niveau med resultatet for årets første ni måneder. Resultatet kan dog påvirkes positivt eller negativt af eventuelle ejendomssalg.