Victor Q1: Færre lejeindtægter tærer på overskuddet

Overskuddet i ejendomsselskabet Victor International er skrumpet gevaldig i første kvartal i år i forhold til perioden sidste år.

Årsagen, til at overskuddet før skat ender 91.000 euro lavere på 35.000 euro i første kvartal i år i forhold til perioden sidste år, er, at der kun er en lejekontrakt med SAP Location, der omfatter en ejendom, mod to ejendomme sidste år. Det har medført færre lejeindtægter i forhold til sidste år.

Ellers er driften af selskabets ejendomme forløbet som forventet, oplyser selskabet.

- Der er i kvartalet solgt to parceller beliggende i Normandiet. Salget er sket til den bogførte værdi pr. 31. december 2014. Der er herefter 11 parceller tilbage, oplyser Victor.

Samtidig er der ikke sket salg af lejligheder i investeringsejendommen Joker, der i det franske skisportsområde La Plagne. Selskabet forventer dog at sælge de resterende 54 lejligheder i komplekset over de næste par år. Alene i andet kvartal af 2015 er der solgt 20 lejligheder, skriver selskabet i regnskabet.

Resultatet for perioden er samlet set som forventet. Og for 2015 forventes et resultat, før værdireguleringer af ejendomme og før skat, som er i intervallet 100.000-150.000 euro.