Vibe-Petersen: Topadvokat fortjener bødestraf

Advokat Karoly Németh er gået over stregen, mener sagens hovedperson Kim Vibe-Petersen, der er rystet over advokatens omgang med fakta.

Kim Vibe-Petersen beskylder advokat Karoly Nemeth for at fremsættw urimelig kritik af Advokatnævnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Det var en torn i øjet på Kim Vibe-Petersen, da han i tirsdagsavisen kunne læse, at advokat Karoly Németh på ingen måde føler sig ramt af den kendelse, som Advokatnævnet for få dage siden afsagde mod Németh selv. Over for Berlingske gav topadvokaten udtryk for, at han ikke accepterer kendelsen, der fastslog, at han »groft« havde tilsidesat god advokatskik og skulle betale en bøde på 60.000 kroner.

»Jeg bliver bebrejdet at have indgivet en politianmeldelse, mens der kørte en voldgiftssag. Men problemet er, at det er faktuelt forkert. Politianmeldelsen blev indgivet 2. april og afvist 28. april 2014. Først 7. juli samme år begyndte voldgiften, og derfor kan man jo ikke slå ned på dette. Det siger noget om, hvor galt det står til i Advokatnævnet,« udtalte Németh om kendelsen, han havde fået imod sig efter at være gået ind i striden mellem de to rigmænd, Kim Vibe-Petersen og René Sindlev, på sidstnævntes side.

Det må bero på en forglemmelse

Kim Vibe-Petersen har efterfølgende henvendt sig til Berlingske og forklaret, at der rent faktisk var tale om to voldgiftssager, der kom efter hinanden, og at der således var en voldgiftssag i gang, da Németh politi­anmeldte og bad om en ransagning af Kim Vibe-Petersens adresser.

»Der verserede uden tvivl en voldgiftssag – hvor advokat Karoly Laszlo Németh repræsenterede klager – på det tidspunkt, hvor politianmeldelsen blev indgivet af advokat Karoly Laszlo Németh,« skriver Kim Vibe-Petersen og tilføjer:

»Det må derfor bero på en forglemmelse, når advokat Karoly Laszlo Németh skulle have oplyst, at Advokatnævnets kendelse »er fyldt med faktuelle fejl«, og »advokat Karoly Laszlo Némeths kritik af Advokatnævnet fremstår derfor også af den grund som helt urimelig,« skriver Kim Vibe-Petersen.

Németh har allerede fastslået over for Berlingske, at han trækker Advokatnævnet i Byretten for at blive renset.