»Vi har rigtig mange dygtige ledige«

Københavns Kommune skal kunne fravige statslige krav om aktivering og krav om at ledige skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet, hvis det står til borgmester Anna Mee Allerslev (R). Hun fremlægger et nyt forslag til fremme af iværksætteri i hovedstaden.

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev vil have ledige til at blive iværksættere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

En ny storstilet plan for iværksætteri i Københavns Kommune bliver et opgør med regeringens hidtidige beskæftigelsespolitik. Kommunen vil skabe flere arbejdspladser ved at lade ledige, der er blevet vurderet til at kunne drive en virksomhed, forsøge sig.

»Det er, fordi vi har rigtigt mange dygtige ledige, der har talentet og ideerne. Dem vil vi gerne hjælpe med at etablere virksomhed,« siger hovedstadens beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev om forslaget. Ledige skal i stedet for aktivering kunne lave en iværksætterplan, der bliver vurderet og rådgivet af erhvervskonsulenter. Hvis ideen er god nok, skal det munde ud i en virksomhed.

»Ledige med gode ideer skal belønnes«, skrev Berlingske Business i efteråret 2012 efter, at flere politikere bakkede op om, at personer på dagpenge skulle kunne stifte egen virksomhed, som en del af deres aktivering og hellige sig forretningsplaner og regnskaber frem for bunkevis af jobansøgninger. Regeringen har endnu ikke handlet på området. Nu griber den radikale borgmester selv til handling. Det vækker begejstring:

»Det er meget glædeligt, at der bliver åbnet op for den her mulighed. Den store udfordring bliver at få kigget de lediges planer efter i sømmene, der skal være vækst og beskæftigelse i de her planer ellers er det uden effekt,« siger Jakob Engel Schmidt, direktør i Dansk Iværksætterforening.

Ny dagsorden

Regeringens beskæftigelsesindsats har indtil videre drejet sig om at øge udbuddet af arbejdskraft frem mod 2020. Det ønsker Anna Mee Allerslev at gøre op med.

»Vi skal have et opgør i beskæftigelsespolitikken. Kommunerne kan ikke udføre de initiativer, der kunne skabe job på grund af en meget stringent lovgivning, der er et levn fra VKO. Det her er et led i at kigge på jobskabelsen i stedet for at se på, hvor mange der kan stå til rådighed på én gang,« siger hun.

Roger Buch, der er forskningschef ved Danmark Medie- og Journalisthøjskole, mener, at Anne Mee Allerslev kickstarter en debat om kommunernes rolle i at få flere i arbejde.

»Beskæftigelsesinitiativer i kommunerne er rettet mod en højkonjunktur. Det er udbud af arbejdskraft, der spiller en rolle. Dét misforhold mellem virkeligheden og politik giver store frustrationer i kommunerne,« lyder det fra Roger Buch. Han forklarer, at det nye initiativ kan være med til at åbne en flanke for flere »efterspørgselsrettede« initiativer i landets kommuner.

»En kommune kan jo lige så godt lade en ledig stifte virksomhed, som de kan sætte vedkommende til alt muligt andet, fordi der ingen job er at få. Derfor kan det her meget vel give mening for kommunerne. Det er i al fald helt anderledes end den politik, regeringen indtil nu har ført,« siger han.

Iværksætteri

Tiltaget kan starte en større debat omkring iværksætteri i dansk beskæftigelsespolitik, mener professor Michael S. Dahl fra Aalborg Universitet, der har forsket i, hvordan ledige, der stifter virksomhed, klarer sig i forhold til personer, der bevidst vælger at stifte virksomhed, mens de er i beskæftigelse. Risikoen for ,at virksomheden må lukke, er 20 procent højere for den ledige. Alligevel kan forslaget have en god effekt.

»Vi kan godt sige, at ledige klarer sig dårligt, men det handler lige så meget om den hjælp de har fået, måske ikke tidligere har været tilstrækkelig,« siger Michael S. Dahl. Der samtidig påpeger, at de netværk, vejledning og kendskab til forretningsområdet, som den ledige vil begive sig ind på, øger chancerne for succes markant.

»Jeg har oplevet, at opmærksomheden på iværksætteri er steget i takt med krisen. Der er en række debatter, der venter i en nær fremtid. Dels hvordan vi vil bruge de midler, vi sætter af til området. Dels hvilken rolle det offentlige kommer til at spille i iværksætteriet,« siger Michael S. Dahl.

Fokus på jobskabelse

Det store fokus på jobskabelse vil i den kommende tid komme til at øge opmærksomheden på netop iværksætteri. Flere store koncerner ansætter ikke længere, og flere undersøgelser peger i retning af, at jobskabelsen netop kommer fra små og mellemstore virksomheder.

Landets næststørste by Aarhus har f.eks. et system, hvor ledige kan få vurderet en forretningsplan og deres idé til en virksomhed og derefter modtage op til 50.000 kroner i finansiering.

»Vi har en erhvervsplan med klare redskaber til at styrke iværksætteriet. Vi vil ikke gøre det, Anne Mee Allerslev meget sympatisk gør nu. For selv om de store byer har nogle meget gode uddannede ledige, har vi stadig nogle områder, vi kan tage fat på,« siger Hans Halvorsen (S), rådmand for beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune, der blandt andet nævner universiteternes samarbejde med virksomheder og nyuddannede i kommunerne.

Anna Mee Allerslevs plan bliver behandlet første gang til april og senere på året i september.

Samtidig skal kommunen, for at planerne kan lade sig gøre, få dispensation af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at ændre på rådighedskrav og aktiveringsregler.