Vestjysk Bank opjusterer på trods af underskud

Vestjysk Bank har røde tal på bundlinjen efter andet kvartal, men opjusterer forventningerne til årets basisindtjening.

Foto: Johan Gadegaard
Vestjysk Bank forventer nu en basisindtjening på 550 millioner kroner i 2013 mod de tidligere udmeldte 500 millioner kroner.

Nettoresultatet efter andet kvartal er et hul på 98 millioner kroner blandt andet trukket ned af nedskrivninger der stiger til 253 millioner kroner fra 129 i samme periode sidste år.

Nettorente- og gebyrindtægterne falder til 277 millioner kroner fra 317 millioner i andet kvartal 2012. Vestjysk Bank fortsætter med at forsøge at nedbringe indlånsunderskuddet, som ved udgangen af juni udgjorde 2,6 milliarder kroner.

»Første halvår 2013 har på en række områder udviklet sig som forventet, og samlet set forventer ledelsen, at resultatet er acceptabelt set i sammenhæng med bankens meget negative resultatudvikling i 2011 og 2012 samt realisering af en bevidst slankning af bankens balance. Eksempelvis er bankens udlån i første halvår 2013 reduceret med 0,6 milliarder kroner i halvåret,« skriver Vestjysk Bank i regnskabet, som er blevet offentliggjort torsdag.

Banken har en solvensprocent på 11,2 mod et behov opgjort til 10,5 procent. Overdækningen er dermed på bare 150 millioner kroner, hvilket gør banken særdeles sårbar over for nye nedskrivninger.

»Bankens kapitalmæssige udfordringer eksisterer stadig, idet solvensoverdækningen, selv efter den i handlingsplanen indeholdte konvertering af statens hybride kernekapital, er lav og ligger under ledelsens ambitioner,« skriver ledelsen.

Vestjysk Bank noterer sig, at det økonomiske klima endelig generelt begynder at vise positive tegn, men »uden at nogen væsentlig effekt heraf har afspejlet sig i bankens regnskabstal  for første halvår 2013.«