Vestfyns Bank fik lavere overskud

Ledelsen i Vestfyns Bank er tilfredse, trods et kvartalsresultat der er dårligere end samme periode sidste år.

Læs mere
Fold sammen

Vestfyns Bank kommer ud af første halvår 2013 med et resultat før skat på 8,8 mio. kr. mod 10,6 mio. kr i samme periode sidste år.

Det fremgår af halvårsregnskabet.

Banken noterer i regnskabet, at der i første halvår er opnået netto rente- og gebyrindtægter på 57,3 mio. kr., hvilket er et mindre fald sammenlignet med samme periode i 2012, hvor tallet var 59 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån og garantier ligger på 11 mio. kr. og er et marginalt fald i forhold samme periode sidste år, hvor det lå på 11,1 mio.

Ledelsen i Vestfyns Bank anser samtidig halvårsresultatet som tilfredsstillende set i lyset af de aktuelle markedsvilkår og de fortsat store nedskrivninger.

»Banken har haft en markant kundetilgang, en stærk fremgang i indlånene og et højt aktivitetsniveau med rådgivning og handel med værdipapirer, mens udlånsefterspørgslen har været næsten uforandret og formidlingen af realkreditlån har været vigende,« forklarer ledelsen i forbindelse med regnskabet.

Vestfyns Bank fastholder forventningerne fra årets start og venter således fortsat 12-14 mio. kr. før skat og 8-10 mio. kr. efter skat for 2013.

»Usikkerheden om forudsigelsen af bankens resultatudvikling er fortsat stor som følge af væsentlig usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling, lovgivning og renteudvikling,« konstaterer banken.