Vestas med attraktiv profil i volatilt valutamiljø

Vestas' store eksponering mod det amerikanske og europæiske marked giver selskabet en attraktiv sektorprofil i forhold til andre vedvarende energiselskaber, der er relativt mere eksponeret mod lande ramt af den finansielle uro.

Foto: Henning Bagger

Vestas' store eksponering mod det amerikanske og europæiske marked giver selskabet en attraktiv sektorprofil i forhold til andre vedvarende energiselskaber, der er relativt mere eksponeret mod lande ramt af den finansielle uro.

De skriver Bank of America i et notat, ifølge Bloomberg News, om europæiske selskaber inden for vedvarende energi.

Også EDP Renovaveis vurderes i den sammenhæng at have en attraktiv profil, mens svækkelse af valutaer over en bred kam på vækstmarkeder er særlig modvind for et selskab som den spanske vindmølleproducent Gamesa, som i de områder afsætter 75 pct. af sine volumener mod Vestas' mere begrænsede 20 pct.

Gamesa rammes, når indtægterne fra vækstmarkeder skal veksles over i euro, hvilket dog til dels opvejes af lavere omkostninger.

Den tyske producent Nordex, som har sin primære omkostningsbase i euro, vurderes endvidere at kunne blive ramt på igangværende ikke-euro-projekter i perioden 2016-17, og det kan også påvirke selskabets muligheder for at vinde nye ordrer fra lande uden for eurozonen.