Vestas’ afrikanske prestigeprojekt i strid modvind

En kritisk rapport fra Danwatch sår tvivl om lovligheden bag storstilet afrikansk vindprojekt, hvor både Vestas, IFU og EKF er involveret. Vestas betegner Danwatch-rapporten som et partsindlæg og mener i lighed med IFU og EKF, at projektet lever op til internationale standarder.

Retssagen mellem nomadestammer i det nordlige Kenya og det internationale konsortium Lake Turkana Wind Power om påstået land grabbing har ikke opsættende virkning. Opførelsen af den største vindpark i Afrika fortsætter ufortrødent. Vindparken leverer strøm fra 2017. Arkivfoto: Goran Tomasevitc /Reuters Fold sammen
Læs mere

Vestas’ storstilede og prestigiøse vind­projekt i det nordlige Kenya er havnet i strid modvind hos lokale nomadefolk. De føler sig snydt af det internationale konsortium bag projektet, de lokale myndigheder samt landets regering, som de hævder har disponeret over deres jordområder uden deres vidende. Konsortiet, som tæller bl.a. Vestas og IFU, samt de kenyanske myndigheder, hævder på deres side, at alt er foregået efter bogen. De lokale kenyanske myndigheder mener, at de lokale nomadefolk blot er ude efter penge.

Så hårdt er fronterne trukket op i konflikten, der lige nu verserer ved en domstol i Kenya.

Konflikten fremgår af en rapport fra researchcentret Danwatch, som offentliggøres i dag. Rapporten er en kritisk gennemgang af det 622 mio. euro store vind­projekt, Lake Turkana Wind Power Project, som ­Kenyas præsident indviede sidste sommer.

Projektet har navn efter søen Turkana, der ligger i et øde område i det nordlige Kenya, hvor lokale nomadefolk i århundreder har levet med deres husdyr. Og lige her midt i det store ingenting er vindforholdene særligt gunstige. Langt bedre end noget sted i Europa. Når møllevingerne snurrer på samtlige 365 vindmøller, vil vindmølleparken øge Kenyas el-produktion med op til 20 procent. Ren og grøn el.

Derimod er situationen knap så gunstig for de lokale nomadefolk, fremgår det af Danwatch-rapporten, som er resultat af flere måneders research og interview. Lokal­befolkningen er ikke i tilstrækkelig grad blevet informeret om det internationale konsortiums leasing af det 162 kvadratkilometer store landområde, hedder det.

Nomadefolkenes rettigheder er ifølge Danwatchs research blevet tilsidesat. De er ikke i tilstrækkelig grad blevet hverken hørt eller informeret, og de har ikke modtaget kompensation for, at det internationale konsortium har fået rettigheder til området, hvilket ifølge rapporten alt sammen er en overtrædelse af flere lokale love.

Derfor har nomadefolkene anlagt sag mod både de lokale og de nationale myndigheder samt konsortiet med påstand om, at de er udsat for såkaldt land grabbing, altså at andre på ulovlig vis har tilegnet sig deres områder.

Fri adgang til området

Det internationale konsortium, Lake Turkana Wind Power, afviser ifølge Danwatch-rapporten »hver eneste påstand i søgsmålet« og anfører, at der har været holdt adskillige møder med interessenter siden april 2006, og at projektet er positivt modtaget af lokal­samfund i området. Ifølge Danwatch-rapporten fremgår det dog ikke af konsortiets svar til Danwatch, om disse møder har omtalt aftalen om landområderne.

Konsortiet anfører også, at alle nomadefolk har fri adgang til området, hvis de ønsker det. Derfor giver det ifølge konsortiet slet ikke giver mening at tale om økonomisk erstatning for tab af land.

Vestas ser kritikken som et partsindlæg

Vestas, der både er aktionær i og leverandør til vindmølleprojektet, »kommenterer af princip ikke igangværende retssager«, hvorfor virksomheden ikke kan svare på spørgsmål om påstået land grabbing. Men Vestas betegner overfor Berlingske Danwatch-­rapporten som »et partsindlæg«.

»Det er vores opfattelse, at Danwatchs rapport er et partsindlæg, da rapporten udelader væsentlig information, som har været til Danwatchs rådighed. Vestas er ikke bekendt med, at der har været uregelmæssigheder i den due diligence proces/metode, som konsortiet brugte. Det underbygges af, at projektets brede ejer- og lånekreds, som inkluderer internationale finansielle aktører med stor erfaring inden for projekter i udviklingslande, er nået til samme konklusion,« skriver Vestas kommunikationschef, Michael Zarin, i en mail til Berlingske.

Ifølge Danwatch’ chefredaktør, Louise Voller, har hun forgæves bedt Vestas om at uddybe, hvilke informationer Danwatch skulle have udeladt.

Også EKF Danmarks Eksportkredit og IFU er helt trygge ved projektet. Begge institutioner oplyser, at de har gennemført en gennemgang af projektet, og at det opfylder de nødvendige betingelser.

»EKF har gennemgørt en grundig due diligence af de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold på Lake Turkana-projktet. Vi vurderer, at det lever op til de internationale standarder. Det samme mener i øvrigt danske IFU, norske Norfund, finske Finfund, den afrikanske udviklingsbank, den hollanske udviklingsbank og den europæiske udviklingsbank,« skriver chefkonsulent Ole Lindhardt fra EKF Danmarks Eksportkredit i et mailsvar til Berlingske.

IFU »tager til efterretning, at der er rejst en retssag mod selskabet og de kenyanske myndigheder«, og kan af samme årsag ikke svare på konkrete spørgsmål om bl.a. påstået land grabbing, men hæfter sig ved, at »at vi og alle andre i projektet har vurderet, at alle betingelser er opfyldt,« som Rune Nørgaard, kommunikationsansvarlig hos IFU, skriver i et mailsvar til Berlingske.

Fordele for samfundet

Vestas, IFU og EKF hæfter sig alle ved, at det store vindprojekt har en række fordele for det kenyanske samfund, og at CSR-­projektet Winds of Change tilmed vil give lokalbefolkningen adgang til rent drikkevand og forbedring af sundhedsklinikker. Endvidere har konsortiet anlagt en stor vej, som de lokale også har glæde af.