Venstre: Fjern teleregulering i dele af Danmark

De områder i Danmark, som har mange forskellige muligheder for at få telefoni og bredbånd, skal som forsøg slippe for myndighederne, så der bliver reel konkurrence. Som udgangspunkt en god ide, siger førende analytikere.

Udvalgte dele af Danmark skal have lov at få fuldstændigt fri konkurrence på tele- og bredbåndsområdet, mener regeringspartiet Venstre, der vil ophæve den gennemgribende regulering i de geografiske områder, hvor konkurrencen i dag er bred nok. Rigtigt fornuftigt, lyder bedømmelsen fra flere analytikere.

Venstres teleordfører, Torsten Schack Pedersen, vil fremlægge sit forslag, når det politiske partier bag teleforliget mødes 1. februar. Han vil have IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet til at undersøge, om der er steder i Danmark, som har så mange forsyningskanaler (ADSL, kabel-TV, fibernet, trådløst m.m.), at reguleringen helt kan ophæves, fordi der altid er alternativer.

»Om der skal være tre, fire, fem eller seks muligheder, er jeg åben overfor. Men jeg tror, at det vil skubbe på en yderligere liberalisering, så man vil se den frie konkurrence udfolde sig. Det skal vi have testet af i forskellige situationer og selvfølgelig have undersøgt det nøje. Vi skal selvfølgelig ikke sætte forbrugerne i den situation, hvor de blive malkeobjekter for teleselskaberne. Men hvis TDC rundbarberer folk med deres priser, kan de bare skifte selskab. Det må komme an på, hvem der kan levere det bedste produkt til kunden,« siger Torsten Schack Pedersen.

Flere vil investere

Han tror, at det samtidig vil friste flere - både inden- og udenlandske selskaber - til at investere i det danske telemarked i hele landet.

»Bonusen for alle selskaberne er, at vi letter reguleringen, hvor konkurrencen er stor. Derfor vil det ske i hele landet. Og så står vi i en situation, hvor jeg ikke behøver at beskæftige mig med teleregulering længere,« siger Venstres teleordfører.

Det britiske svar på IT- og Telestyrelsen, Ofcom, har i november foreslået at fjerne de regler og betingelser, som tele- og Internet-udbydere er pålagt, i visse geografiske områder, »hvor stærk konkurrence nu er en realitet« på bredbåndsområdet. Ofcoms forslag er i høring frem til 7. februar.

»Danmark er overreguleret«

Venstres tanker tiltaler to af landets ledende teleanalytikere.

»Det er et rigtigt fornuftigt forslag. Det danske telemarked er aldeles overreguleret, og IT- og Telestyrelsen opfinder hele tiden nye arbejdsopgaver til sig selv. Når vi nu f.eks. har fire parallelle mobilnet, hvorfor er det så lige, at styrelsen skal regulere dér? Og hvorfor er der forsyningspligt i København? Problemet er ikke at få en telefon her. Der er masser af alternativer til TDC,« siger teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult.

Han mener tværtimod, at IT- og Telestyrelsens regulering f.eks. har forhindret teleselskaberne i at kunne dele samme net i stedet for at skulle opbygge hvert deres.

»Det vil være sundt for Danmark at afskaffe reguleringen. Dette forslag vil aldrig betyde, at nogen står uden mulighed for at få telefoni og bredbånd - det vil være decideret ubegavet at sige sådan,« siger John Strand.

Frygt for skævvridning

Også teleanalytiker Torben Rune, direktør i Netplan, er umiddelbart positiv. »Det er en utroligt sympatisk tanke, og jeg tror, at Danmark kan nå et godt stykke fremad med det. Men der er en række oplagte problemer. Typisk er det de store byer, der er godt forsynet, og typisk er det da et-to landsdækkende selskaber og en række lokale selskaber, som blot arbejder i en eller et par byer. Her kan de store skævvride konkurrencen ved at bruge deres muskelkraft. Så man bliver nødt til at kræve særlige, regnskabsmæssige regler for de store, landsdækkende selskaber - og så har man jo ikke fået fjernet reguleringen,« siger Torben Rune.

Han mener, at Danmarks problemer i forhold til at få udviklingen til at komme op i fart, er, at hele telereguleringen er præget af regler, der griber tæt ind i hinanden på tværs af teknologier - nye som gamle.

»Man burde nok bruge mere krudt på at gøre som i Storbritannien, hvor man har udskilte administrationen af det landsdækkende telenet i et selvstændigt selskab, som selv British Telecom (det britiske svar på TDC, red.) køber sig ind på på samme vilkår som konkurrenterne,« siger Torben Rune.

Læs mere: Ofcoms oplæg til deregulering af det britiske bredbåndsmarked