Veloxis i stort underskud - fokus på kapitalfremskaffelse

Nettounderskuddet ventes at udgøre 195 - 235 mio. kr.

Foto: Camilla Rønde.
Læs mere
Fold sammen

Veloxis venter et driftsunderskud på 200 - 240 mio. kr. for 2015 sammenlignet med et realiseret driftsunderskud på 59 mio. kr. i 2014.

Nettounderskuddet ventes at udgøre 195 - 235 mio. kr. sammenlignet med et nettounderskud på 36 mio.kr. i 2014.

Ved udgangen af 2014 udgjorde selskabets likvide beholdninger 270,4 mio. kr., og selskabets likvide beholdninger ved udgangen af i år ventes at ligge i størrelsesordenen 55-95 mio.kr.

- Disse forventninger forudsætter lancering af Envarsus XR i U.S.A. i andet halvår af 2015. Forventningerne kan derfor ændre sig, primært som følge af tidspunktet og udfaldet af det igangværende søgsmål vedrørende godkendelse af Envarsus XR, skriver selskabet i regnskabet.

Det fremgår også af forventningerne, at "direktionen er fokuseret på at sikre yderligere kapital udover 2015, enten gennem partneraftaler, gæld, aktieudvidelse eller en kombination heraf."