Veloxis arbejder på at rejse nye penge via lån

Veloixis kom ud af tredje kvartal med et underskud på 48,1 mio. kr., hvorefter selskabets kassebeholdning ved udgangen af september var skrumpet til 157,6 mio. kr.

Foto: MOHD RASFAN

Der arbejdes nu på at rejse ny kapital til finansiering af en vigtig lægemiddellancering i USA, hvor selskabets lægemiddel Envarsus til forebyggelse af organafstødning hos nyretransplanterede ventes lanceret mod slutningen af året.

- Selskabet er i øjeblikket i færd med at sikre yderligere finansiering primært via gæld. Selskabet venter, at finansieringsomkostningerne vil være på linje med en højrenteobligation for et tilsvarende biovidenskabeligt selskab, og provenuet vil primært blive brugt til at understøtte den amerikanske produktlancering, skriver Veloxis i regnskabet.

I Europa blev Envarsus lanceret af selskabets italienske partneren Chiesi Farmaceutici mod slutningen af 2014 i Tyskland og Holland. Senere er midlet også kommet på markedet i Storbritannien, Danmark, Østrig, Irland, Frankrig, Slovenien samt Tjekkiet, og yderligere lanceringer er i støbeskeen i 2015 og 2016.

Veloxis' omsætning landede på 3,4 mio. kr. i tredje kvartal. Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt til 16,9 mio. kr. fra 19,4 mio. kr., salgs- og markedsføringsomkostninger steg til 21,4 mio. kr. fra 10,4 mio. kr., og administrationsomkostningerne voksede til 12,8 mio. kr. fra 10,3 mio. kr.

Veloxis fastholder forventningerne til 2015 om et driftsunderskud på 175-205 mio. kr. samt et nettounderskud på 155-185 mio. kr.

Likviditeten ventes ved udgangen af året at udgøre 100-130 mio. kr.