Vejdirektoratet får hug af Rigsrevisionen

Et efterslæb i vedligeholdelse af veje og broer er steget fra 236 mio. kroner til 1,7 mia. kroner mellem 2002 og 2008 - trods efterbevilling.

Læs mere
Fold sammen
De danske veje og broer er i en elendig forfatning. 1,7 milliarder kroner er efterslæbet for vedligeholdelsen – ifølge Vejdirektoratet, som skal holde statsveje og broer vedlige – men man har ikke opfyldt målet for vedligeholdelsen.

Det slår Rigsrevisionen fast i en barsk rapport.

Det anføres således, at trods en politisk ekstrabevilling til Vejdirektoratet i 2002 på i alt 236 mio. kroner over fire år til indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet, steg efterslæbet med 300 mio. kroner i samme periode. Det er i mellemtiden løbet op til 1,7 mia. kroner, som dog også skyldes, at staten har overtaget en del af amtsvejene, som også er i en ringe forfatning.

Rigsrevisionen henstiller, at transportministeren skaffer en veldokumenteret opgørelse af efterslæbet.

»Dette bør ske med henblik på fremover at tilvejebringe et sikkert grundlag for Folketingets beslutninger om bevillinger til statens broer og veje«, skriver Rigsrevisionen.

I transportbranchens organisation, Dansk Transport og Logistik (DTL), er man stærkt utilfreds med denne slendrian.

»Vedligeholdelse af veje og broer er en af forudsætningerne for, at danske transportvirksomheder kan udføre deres arbejde. På den baggrund er Rigsrevisionens rapport trist, men desværre ikke overraskende,« siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

I dette udspil fremgår det, at en stor del af de 90 mia. kr., der er afsat til infrastruktur frem til 2020, går til at udbedre dette vedligeholdelsesefterslæb. Ud af de 90 mia. kroner går alene 37 mia. kroner til nye signalsystemer samt genopretning af skinnenettet.

Dyre udsættelser

Efterhånden som Danmarks infrastruktur udvides med nye veje og baner, er det efter DTLs opfattelse helt afgørende, at der sikres de nødvendige ressourcer til vedligeholdelse.

»Regningen bliver altid større i sidste ende, når man lader forfaldet være. Skubber man en snebold af vedligeholdelse, der bliver større og større, foran sig, får man selvsagt problemer,« siger Erik Østergaard.

Han mener også, at tiden nu er inde til at forsøge sig med OPP-mulighederne (offentligt-privat samarbejde), når det gælder vedligehold af Danmarks veje og broer.