Vejanlæg gøres klar til modulvogntog

Fremtidssikring. Nye kryds sikrer trafikafvikling ved erhvervspark i Ringsted.

Vejdirektoratet tænker langsigtet i forbindelse med en ombygning af to såkaldte rampekryds ved E20-motorvejen i Ringsted.

Sammen med Ringsted kommune ombygges to kryds ved Kærup Erhvervspark, så de bliver dimensioneret til at kunne klare kørsel med modulvogntog til og fra erhvervsparken.

Kræver mere plads- Vejanlægget er ikke berørt af det forsøg, der indledes efter årsskiftet, og som omfatter tilkørslen til 15 havne og transportcentre, men der er ingen grund til først at ændre krydset i Ringsted én gang, hvis det skal bygges om igen, hvis modulvogntogene bliver en realitet, forklarer konsulent Henrik Ludwigsen fra Vejdirektoratet.

Der kommer signalregulering af begge kryds, hvilket vil øge sikkerheden og fremkommeligheden.

I dag er krydsene reguleret ved vigepligt. Dertil kommer, at en kommende udvidelse af erhvervsparken giver øget trafik i krydsene.

- Modulvogntogene på over 25 meter kræver mere plads end de 18 meter lange lastvognstog, som vi kender i dag. Flere steder vil vi kunne gennemføre en regulering uden større omkostninger. Det gælder blandt andet motorvejsbroen i forbindelse med Skandinavisk Transport Center i Køge, hvor vi kan nøjes med at ændre vognbaneforløbet, siger Henrik Ludwigsen.

Udgifterne til de to nye kryds deles ligeligt mellem Vejdirektoratet og Ringsted kommune. Vejdirektoratets del betales af rådighedspuljen for forbedring af sikkerhed og miljø. Arbejdet ventes udført fra slutningen af september til midten af december i år.