Varebilschauffører skal have bedre arbejdsvilkår

Stor tilfredshed i vognmandskredse over, at der er politisk vilje til at få ordnede vilkår for kørsel med varebiler under 3,5 ton.

Danske vognmænd skal have bedre arbejdsvilkår. Fold sammen
Læs mere
Foto: niels ahlmann olesen

Regeringen vil nu undersøge, om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning.

Der skal særligt fokus på de områder, hvor der er tegn på, at der er problemer med løn- og arbejdsvilkår.

»Vi er glade for, at der nu er kommet politisk vilje til at skabe ordnede forhold i varebilsbranchen for biler under 3.500 kilo. Det giver god mening at få orden i sagerne og gradvist få indfaset varebilerne i godskørselsloven,« siger adm. direktør Erik Øster­gaard fra DTL-Danske Vognmænd.

I DTL har man allerede et netværk for kurer- og varebilsvognmænd, som arbejder aktivt for fair konkurrence i den del af branchen. DTL tilbyder således en certificeringsmodel rettet mod varebilsvognmænd.

Regeringen vil nu få foretaget en analyse af de konsekvenser, der opstår ved at indføre en tilladelsesordning for varebiler.

Ordningen betyder, at varebiler omfattes af de samme krav om løn- og arbejdsvilkår, som gælder for lastbiler over 3,5 tons. Det har aftalepartnerne bag finansloven taget til efterretning.

Analysen skal særligt afdække de økonomiske konsekvenser for erhvervet og staten, udenlandske erfaringer med regulering af varebiler samt i givet fald undersøge de EU-retlige aspekter ved at lade udenlandske varebiler være omfattet af en tilladelsesordning.

Vilkår skal være lige

»I DTL-Danske Vognmænd er vi generelt godt tilfredse med finanslovsaftalens initiativer om bl.a. nummerpladegenkendelse og præcisering af godskørselsloven, simpelthen fordi det er med til at sikre, at de vilkår, danske vognmænd skal konkurrere under, ikke er fuldstændig skæv­vredne. Vi vil gerne have konkurrencen, men det er klart, at vores medlemmer ikke kan leve af en rumænsk aflønning. Og det er jo risikoen, når flere og flere vogne, der kører i Danmark, har en chauffør, der er aflønnet på helt andre vilkår, bag rattet,« siger Erik Østergaard.

Jesper Ilsø, der er DTLs konsulent i netværket for kurér- og varebiler, siger til fagbladet Transportmagasinet, at branchen gerne så, at der blev stillet uddannelseskrav til det at blive vognmand.

»Varebilsvognmændene vinder mere og mere indpas i byerne. Det skyldes ikke mindst den stigende internethandel. Fremkommelighedsproblemer betyder også, at der vil komme flere varebiler i bybilledet fremover,« siger Jesper Ilsø.