Vanskelig manøvre

Afgørelsen falder på generalforsamling 30. april, men bestyrelsen siger på forhånd nej.

Formanden for Aarhus Universitets Forskningsfond og rektor på universitetet, Brian Bech Nielsen, må indtil videre se langt efter en aftale, der skal bane vej for penge til oprydning fra forureningen ved høfde 42 på Harboøre Tange. Foto: Kim Haugaard Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Haugaard

Selv om det skulle lykkes Bent Hansen at banke ATP på plads via sin indflydelse i repræsentantskabet, så bliver det vanskeligt at finde flertal for forslaget om, at alle aktionærer i Cheminova-ejeren Auriga bidrager med 125 mio. kr. til at rydde op efter fortidens synder.

Aarhus Universitets Forskningsfond ejer ganske vist 39 pct. af aktierne og sidder på 80 pct. af stemmerne, men ifølge reglerne om mindretalsbeskyttelse skal fonden samle 90 pct. af stemmerne og 90 pct. af den kapital, der er til stede på generalforsamlingen.

»Den er på ingen måde hjemme. Det kræver, at de andre aktionærer bakker op,« siger fondens formand og rektor på universitet, Brian Bech Nielsen.

Forskningsfonden har på forhånd konsulteret fondsmyndigheden i Erhvervsstyrelsen for at undersøge, om det er muligt at ændre fundatsen:

»Men det, vi har fået at vide, er, at det ville kræve, at fondens formål enten er blevet umuligt eller ulovligt. Og da fondens formål er at støtte forskning ved Aarhus Universitet, så er de ingen af de to håndtag, der muliggør noget,« siger Brian Bech Nielsen.

Han har drøftet forslaget om de 125 mio. kroner med Aurigas bestyrelsesformand, Jens Due Olsen:

»Vores forventning var, at bestyrelsen ville have forholdt sig neutralt, men de har så efterfølgende haft nogle drøftelser, og det har mundet ud i, at de har besluttet ikke at støtte forslaget, og det tager jeg til efterretning,« siger Brian Bech Nielsen.