Valentins afløser slipper for tiltale

Søren Kaare-Andersen, der afløste Niels Valentin Hansen som adm. direktør i Roskilde Bank pr. 1. juli 2007, har ifølge en advokatundersøgelse ingen medskyld i bankens kollaps sidste år.

Foto: Scanpix. Niels Valentin Hansens afløser, Søren Kaare-Andersen
Læs mere
Fold sammen
Kort efter at Søren Kaare-Andersen tiltrådte som adm. direktør den 1. juli 2007, blev han hurtigt opmærksom på, at kreditsagernes behandling ikke levede op til sædvanlige standarder inden for banksektoren.

Han iværksatte en række tiltag, der blandt andet havde til formål at standse brugen af "presserende sager" og den ukorrekte behandling af overtræk. Han indførte en ny selvstændig kreditorganisation, og samlede bankens risikostyring i en ny afdeling, Team Risikostyring.

På samme måde fik han udarbejdet en række nye regler for behandlingen af kreditsager, der blev afholdt orienteringsmøder, og i cirkulærebreve til filialcheferne blev det præciseret, at retningslinjerne nu skulle følges. Ved konstaterede overtrædelser i 2008 blev der udstedt advarsler og iværksat opsigelser og bortvisninger.

Det er advokaternes vurdering, at Søren Kaare-Andersen ikke har indset omfanget af den dårlige sagsbehandling og kreditkulturen før primo 2008. Advokaterne mener derfor ikke, at der er et ansvarsgrundlag for Søren Kaare-Andersen.