Værdien af DONG Energy er markant højere end hidtil antaget

Beregningerne, der er baseret på to forskellige metoder til værdisætning af virksomheder, anslår Dongs værdi til omkring 80 milliarder kroner.