Vækstvirksomheder vender næste generation ryggen

Det er karakteristisk, at de danske SMVere, der har allermest fart på væksten, sjældent forventer at være i gang med at støbe fundamentet til et familiedynasti.

I forbindelse med den omfattende analyse af danske vækstvirksomheder, som EY har foretaget i forbindelse med nomineringsarbejdet til sin vækstdyst Entrepreneur of the Year, ser Carsten Collin, partner i EY og chef for konkurrencen, nemlig et mønster. Det viser, at skønt en femtedel af vækstvirksomhederne er familievirksomheder, forventer blot fem procent at realisere værdien af virksomheden via et salg til familien og derved foretage et generationsskifte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe

Vækstvirksomhedernes valg ser ud til at sende generationsskifter til tælling.

I forbindelse med den omfattende analyse af danske vækstvirksomheder, som EY har foretaget i forbindelse med nomineringsarbejdet til sin vækstdyst Entrepreneur of the Year, ser revisions- og konsulenthuset nemlig et mønster.

Det viser, at skønt en femtedel af vækstvirksomhederne er familievirksomheder, forventer blot fem procent at realisere værdien af virksomheden via et salg til familien og derved foretage et generationsskifte.

Årsagerne kan være mange. 17 procent af de adspurgte 136 virksomhedsejere i undersøgelsen har endnu ikke taget stilling til exitstrategien. Carsten Collin, partner i EY og chef for konkurrencen, mener dog, at man må se undersøgelsens resultat i lyset af samfundsudviklingen – og at det alt andet lige er en ny generation med nye visioner og mål, som i dag har sat sig i direktørstolen. Og de tænker ofte på udvikling.

»I nogle tilfælde medfører et generationsskifte en fuldstændig omstilling af virksomheden, men næste generation kommer oftest ikke med ny finansiering, har ikke nye kunder, viden om nye markeder eller unik teknologi,« siger han og tilføjer:

»Der kan man spørge, om næste generation reelt er den bedste ejer for virksom­heden eller kan udvikle den videre, frem for den udvikling, som et salg til en anden virksomhed eller en kapitalfond kan skabe.«

Carsten Collin mener dog ikke, at man på den konto skal ligestille undersøgelsens resultat med en udradering af muligheden for- og valget af generationsskifter. Der er også store fordele ved at overveje at overlade en virksomhed, som har fundet formlen på succes, til junior.

»Mange virksomhedsejere, der også er dybt involveret i den daglige drift, har netop fokus på driften og andre beslutninger, der trænger sig på. At klargøre virksomheden til et eventuelt salg kan godt være en langstrakt proces for at opnå det bedste resultat og realisere værdien. Ligeledes kan en glidende overdragelse i familien give næste generation det bedste afsæt for succes,« siger han.

Unge generationer kan også skabe vækst

En virksomhed, som netop overvejer, hvilken vej den skal gå, er fynske Emmelev A/S. Den startede som mølle for over 150 år siden og har i dag fundet en frugtbar vej inden for cleantech, hvor den bl.a. producerer biobrændstof.

Her understreger direktør og ejer Bjarne Møller Simonsen, der er 68 år og har været direktør i de 34 af dem, at bare det, at man har en historie som familievirksomhed, betyder, at det er naturligt at lægge op til at fortsætte ad den vej.

»Der ligger endnu ikke en helt klar køreplan, men det kunne godt være løsningen, at et familiemedlem kunne overtage. Vi har ikke umiddelbart overvejet at få eksterne investorer ind. Vi har siddet her siden 1838. Det er jo et par år, og det betyder noget for os,« siger Bjarne Møller Simonsen og tilføjer:

»Det er en familieejet virksomhed. Det vil jeg da håbe, der er interesse i at drive den videre som.«

Carsten Collin mener også, at man skal passe på med at undervurdere de kræfter og energi, som en ny generations indtog kan være med til skabe.

»Vi ser succesfulde eksempler på generationsskift blandt vækstvirksomhederne, og der er ikke blot tale om at holde virksomhederne i live – de har netop også opnået en markant vækst. I flere tilfælde ser vi, at det er en ny generation, der træffer radikale og markante beslutninger, som løfter virksomheden op i gear og skaber afsæt for vækst,« siger han.

Mange mangler exitstrategi

I sidste uge blev en anden og lidt bredere undersøgelse på området offentliggjort, som Epinion har foretaget for advokatkæden Advodan. Undersøgelsen, der er foretaget på baggrund af interview med 502 danske små og mellemstore virksomheder, viser, at over halvdelen, 58 procent, af de adspurgte virksomhedsejere slet ikke har nogen klare aftaler for, hvad der skal ske med deres virksomhed, hvis og når ejeren er væk.

Jens Iversen, advokat i Advodan er ikke overrasket over, at tallet er så højt.

»Vi ser desværre ofte, at virksomhedsejerne ikke har nogen exitstrategi. Billedet er det samme, uanset om der er to eller ti år til den dag, ejeren smider tøjlerne. For mange er det grænseoverskridende at gå i gang med processen. Det gælder uanset, om det er en del af familien, en betroet medarbejder eller en helt fremmed køber, der skal involveres,« siger han.

Det billede genkender Dansk Erhverv, hvor erhvervspolitisk konsulent Sigurd Schou Madsen vil opfordre virksomhedsejere, der allerede nu kan se, at deres snurre­tur i chefstolen har en afslutning, begynder at overveje mulighederne. For der er mange, der ikke overvejer den situation, og det kan skabe problemer, der ellers ikke behøvede at opstå.

»Op mod 25.000 ejerledede virksomheder skal i løbet af de næste ti år skifte ejer. Der er i vid udstrækning tale om sunde og veldrevne virksomheder, der bare skal have ny ejer. Men ejerskiftet er ikke altid ligetil, og vi ser alt for ofte virksomheder lukke, fordi de ikke får gennemført et succesfuldt ejerskifte,« lyder det fra Sigurd Schou Madsen, der tilføjer:

»Vi ved, at cirka 80 procent af alle danske virksomheder er ejerledede, og at de dermed skal igennem et ejerskifte på et tidspunkt i deres livscyklus. Det kan derfor få store samfundsmæssige konsekvenser, hvis virksomhederne ikke bliver bedre til at håndtere det vigtige ejerskifte.«