Våbenhvilen i formatkrigen fortsætter

Stadig to dokumentformater i det offentlige, for ingen af de to valgte dokumentformater er endnu gode nok.

Tekstdokumenter i det offentlige skal fortsat være i enten ODF-format eller Microsofts OOXML-format, for ingen af dem er gode nok til at blive det eneste, vurderer Digitaliseringsstyrelsen. Foto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det offentlige fortsætter med at have to dokumentformater, og dermed fortsætter våbenhvilen i den udebbende formatkrig.

Alle offentlige myndigheder skal fortsat kunne modtage dokumenter fra danskerne og virksomhederne i formaterne ODF og OOXML - det første bruges som standardformat i bl.a. de gratis kontorpakker OpenOffice og efterfølgeren LibreOffice, det andet er Microsofts standardformat.

Den nyoprettede Digitaliseringsstyrelsen har gransket spørgsmålet som led i en løbende vurdering af, om der skal ske ændringer.

»Vurderingen af de to standarder udspringer af et bredt politisk ønske om en fornyet vurdering af standarderne i forhold til en række politisk opstillede principper. De tidligere gennemførte vurderinger er nået til samme indstilling som i den aktuelle vurdering, nemlig at hverken ODF eller OOXML til fulde lever op til de opstillede principper,« siger Digitaliseringsstyrelsen.

Ingen af de to formater kan nemlig klare lakmustesten på at være så åbne, velbeskrevne og funktionsduelige, at de fuldstændig smertefrit kan bruges overalt uden risiko for, at man mister oplysninger eller opsætning, når man åbner dokumentet i et andet program.

Myndighederne skal også fremover sende tekstdokumenter, som ikke skal kunne redigeres, ud i PDF-formatet.

Dokumentkrigen har kørt i over fem år. I den tid har alle tekstbehandlingsprogrammer udviklet sig og tager i dag langt større hensyn til, at også andre dokumenter i formater skal kunne åbnes og se rigtige ud.

Et fuldstændigt enigt folketing vedtog i 2006, at det offentlige udelukkende må bruge åbne IT-standarder, som netop sikrer, at man ikke er låst inde i et bestemt program, men at data frit og uden problemer kan udveksles mellem forskellige programmer, også selv om de ikke kommer fra samme leverandør.